Leerplicht.jpg

De Leerplichtwet


Recht op onderwijs 

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Naast een leerrecht kent Nederland ook een leerplicht.

Toezicht op naleving wet
Kinderen in de leerplichtige leeftijd moeten de school waar zij staan ingeschreven geregeld bezoeken. Om te zorgen dat de Leerplichtwet wordt nageleefd, is het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente in Nederland belast met de toezichthouding daarvan. Voor de feitelijke uitvoering wijst het college één of meerdere leerplichtambtenaren aan.

Regio Rivierenland
De gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel maken deel uit van Team Leerplicht Regio Rivierenland. Deze gemeenten hebben zowel de leerplichtfunctie als de leerplichtadministratie bij de Regio ondergebracht. Daarnaast heeft gemeente Culemborg ervoor gekozen om de leerplichtadministratie bij de Regio neer te leggen.

Regels en formulieren
Op deze site staan de belangrijkste regels uit de Leerplichtwet, verwoord in de meestgestelde vragen. Ook vindt u er formulieren en protocollen.

Heeft u nog vragen?
Stuur een e-mail naar leerplicht@regiorivierenland.nl

Contact

Klik hier voor de directe contactgegevens van de leerplichtambtenaren.

Algemeen
T. 0344 638505
E. leerplicht@regiorivierenland.nl.
U krijgt dan contact met één van de administratief medewerksters van team Leerplicht Regio Rivierenland.

 

Jaarverslag 2020-2021