Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 


Met drie economische Speerpunten willen wij onze regio naar een hoger niveau tillen. Hiervoor hebben wij het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 opgesteld. Onze Speerpunten zijn: Agribusiness, Recreatie en Toerisme, Economie en Logistiek.

(klik op de afbeelding om te openen)

Samengevat, willen wij met deze speerpunten: 
• onze kwaliteiten beter uitnutten;
• ons sociaaleconomische profiel verbeteren;
• ons woon- en leefklimaat versterken;
• initiatieven vanuit de samenleving faciliteren;
• inspelen op ontwikkelingen.

Met ons ambitiedocument zetten wij een stip op de horizon voor de drie Speerpunten om economische ontwikkeling in de regio tot stand te brengen. Dit zijn onze ambities:

• Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa
• Logistiek: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland
• Recreatie en toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%

In deze visual ziet u in één oogopslag hoe het totaalproces van de ontwikkeling van het ambitiedocument tot succesvolle realisatie er uitziet. Daaronder specificeren we fase I en II. Fase III zal de uitwerking zijn van II en volgt later (klik op de afbeeldingen om ze te vergroten):

Documenten

• 25-05-2016 - Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland
• 25-05-2016 - Verwijsfolder Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland
• 09-02-2016 - Presentatie prof dr Tordoir Ruimtelijke samenhang Tiel en Regio Rivierenland
• 09-02-2016 - Rapport prof dr Tordoir: Ruimtelijke samenhang Regio Rivierenland

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Huug Derksen, secretaris Regio Rivierenland.

Bereikbaar ma t/m vr

e: hderksen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 60

  

Laatste nieuws

12 december 2019 - Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024 
14 oktober 2016
- Algemeen Bestuur stelt Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast
4 juli 2016 - Statenvoorzitter provincie Gelderland neemt Ambitiedocument Regio Rivierenland in ontvangst
27 mei 2016 - AB stelt Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vast

 

In het kort... 

Samenvatting Ambitiedocument ('Verwijsfolder')

 

(klik op afbeelding om te openen)

Download this folder in ENGLISH
Laden Sie diese Broschüre in DEUTSCH

 

Instemming gemeenteraden

Besluitvorming 11 april 2016
Alle gemeenten hebben ingestemd met het Ambitiedocument. Bijbehorende documenten:

1. Alle brieven, amendementen en moties die de gemeenten bij de besluitvorming hebben ingediend op alfabetische volgorde in één document onder elkaar aan.
2. Alle ontvangen reacties van de gemeenten op de brieven, amendementen en moties zoals vermeld bij punt 1.