Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Doel oprichting


Regio Rivierenland is in 1986 opgericht door een besluit van de gemeenteraden, colleges en burgemeesters van de gemeenten in het Gelderse Rivierengebied. Destijds heette het samenwerkingsverband nog geen Regio Rivierenland, maar Intergemeentelijk Overlegorgaan Rivierenland (IOR). Regio Rivierenland is de rechtsopvolger van het IOR. In 2004 is de naam Regio Rivierenland met het huidige logo aan het samenwerkingsverband toegekend.

Samenwerking levert meer op
Het samenwerkingsverband is opgericht vanuit de overtuiging dat het de inwoners meer oplevert als je als gemeente op een aantal terreinen samenwerkt met andere gemeenten in plaats van alles zelf te doen. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en mogelijk lagere kosten hebben. Uiteraard bepalen de gemeenten welke mate van invloed zij willen hebben op het proces (verlengd lokaal bestuur) en in welke vorm van samenwerking zij doelen willen bereiken.

 

Vergaderagenda


Onze samenwerkende gemeenten