Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Het werk voor gemeenten


Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten bij de samenwerking op de regionale ambities en diverse projecten. Daarnaast zijn er teams op het gebied van contractgestuurde dienstverlening. Ons Regionaal Ambitiedocument is de basis van alles wat doen.

Hier leest u wat de regionale samenwerking inhoudt op het gebied van:
economie: speerpunten AgribusinessEconomie en LogistiekRecreatie en Toerisme;
• mobiliteit;
• glasvezel;
• duurzame energie;
• wonen;

Doel speerpunten
De speerpunten waarop gemeenten in Rivierenland regionaal samenwerken, stimuleren de economie, zodat de omzet en de toegevoegde waarde van onze bedrijven toeneemt en de werkgelegenheid stijgt.

Contractgestuurde diensten voor gemeenten

 

Gemeenten kiezen zelf of ze van (één van) deze diensten gebruik willen maken. Met elke gemeente worden maatwerkafspraken gemaakt. Door de diensten in te schakelen, profiteren de gemeenten van de schaalvoordelen. Bovendien kunnen de medewerkers binnen de teams elkaar vervangen, zodat de kwetsbaarheid kleiner is dan doorgaans in een gemeentelijke organisatie.

FruitDelta Rivierenland
Onder de naam FruitDelta Rivierenland werken wij als overheid samen met ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers (als 'pentahelix') samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. FruitDelta Rivierenland richt zich op de drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Als middel om de regionale ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen.

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. Andere partners zijn onder andere Greenport Gelderland, Logistic Hotspot Rivierenland (LHR), Stichting Bureau voor Toerisme Rivierenland (BTR) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

Vergaderagenda


Gemeenten naar een hoger niveau tillen