Leerplicht.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Formulieren voor deelnemende gemeenten
 

  1. Aanvraag vervangende leerplicht (PDF)
  2. Vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (PDF)
  3. Beroep vrijstelling inschrijving aan school of onderwijsinstelling wegens schoolbezoek in het buitenland (PDF)
  4. Verzoek vrijstelling kwalificatieplicht i.v.m. ander onderwijs (PDF)
  5. Beroep vrijstelling inschrijving aan school of onderwijsinstelling op psychische of lichamelijke gronden (PDF)
  6. Beroep vrijstelling inschrijving aan school onderwijsinstelling wegens richtingsbezwaren (PDF)


Opmerkingen

Bij een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek vanwege andere gewichtige omstandigheden van meer dan tien dagen per schooljaar (aaneengesloten of verspreid) kunnen ouders het formulier via onze website downloaden, invullen en ondertekenen. Maar ook dan moeten ze het formulier bij de directeur van de school inleveren. Deze zal het formulier na controle naar de leerplichtambtenaar doorsturen.

Voor uw beroep op vrijstelling van de inschrijfplicht op psychische of lichamelijke gronden (art. 5 onder a Lpw) geldt nadrukkelijk dat de benodigde verklaring NIET mag worden afgegeven door de eigen huisarts of behandelend arts. Conform de gemaakte afspraken binnen de regio zal de leerplichtambtenaar hiervoor een jeugdarts verbonden aan de GGD Gelderland-Zuid benaderen. De leerplichtambtenaar zal het tweede formulier rechtstreeks naar de GGD-arts opsturen (u hoeft dat niet zelf te regelen).

Het is in alle gevallen ten zeerste aan te raden dat ouders éérst contact hebben met hun leerplichtambtenaar voordat ze deze formulieren gebruiken.

Vergaderagenda


Contact

Klik hier voor de directe contactgegevens van de leerplichtambtenaren.

Algemeen
T. 0344 638505
E. leerplicht@regiorivierenland.nl.
U krijgt dan contact met één van de administratief medewerksters van team Leerplicht Regio Rivierenland.