Leerplicht.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Verzuimprotocol


Voor een eenduidige aanpak van leerlingverzuim is in Rivierenland een regionaal verzuimprotocol opgesteld. Het verzuimprotocol geeft de formele afspraken verkort weer. Het biedt tevens een praktische handreiking hoe leerplichtambtenaren, scholen, Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) en andere ketenpartners gezamenlijk tot het terugdringen van het schoolverzuim kunnen komen. Naast het basisdocument zijn ook diverse verzuimkaarten samengesteld. Dit zijn in wezen beknopte samenvattingen van het protocol. Al deze documenten, die u hieronder aantreft, zijn aan alle basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC's) in het Rivierengebied aangeboden.

Vergaderagenda


Contact

Klik hier voor de directe contactgegevens van de leerplichtambtenaren.

Algemeen
T. 0344 638505
E. leerplicht@regiorivierenland.nl.
U krijgt dan contact met één van de administratief medewerksters van team Leerplicht Regio Rivierenland.