Leerplicht.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Leerplicht


Regio Rivierenland
De gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel maken deel uit van Team Leerplicht Regio Rivierenland. Deze gemeenten hebben zowel de leerplichtfunctie als de leerplichtadministratie bij de Regio ondergebracht. Daarnaast heeft gemeente Culemborg ervoor gekozen om de leerplichtadministratie bij de Regio neer te leggen.

Uitval voorkomen
Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren die na hun 16e verjaardag nog geen startkwalificatie hebben, moeten onderwijs volgen tot zij 18 jaar oud zijn. Dit is de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). In samenwerking met de gemeentelijke teams zorgt ons team Leerplicht ervoor dat leerplichtige leerlingen niet uitvallen. Daarmee voorkomen wij dat verdere intensieve en kostbare (zorg)trajecten als gevolg van die uitval nodig zijn.

Preventie en handhaving
Enerzijds voorkomen wij uitval door preventief op te treden; vroegtijdig de leerling in beeld brengen, actie ondernemen en verdere escalatie voorkomen. Zelfs de leerling ‘onder de radar’ hebben wij in zicht. Anderzijds voeren wij een adequate handhaving uit vanuit zorgperspectief, dus met veel aandacht, respect en zorg voor de leerling en zijn of haar familie. Wijkteams vinden in ons een effectieve partner bij het in kaart brengen van het hele gezin (één gezin, één plan).

Een andere positie binnen de keten
Preventief werken helpt! Vooral wanneer de samenwerking tussen ketenpartners goed wordt vormgegeven. In enkele gemeenten worden de resultaten van een preventieve aanpak duidelijk zichtbaar. Dit betekent voor team Leerplicht een andere positionering binnen de keten en een andere inrichting van het werk. In 2018 vinden gesprekken met de gemeenten plaats om enerzijds te laten zien wat de rol van team Leerplicht is binnen de keten, waar hij toegevoegde waarde kan leveren, waaruit zijn preventieve taken bestaan en wat het belang ervan is. Het doel van deze gesprekken is het afstemmen van vraag en aanbod. De uitvoering verloopt volgens planning en naar tevredenheid van de deelnemende gemeenten.

Vergaderagenda


Deze website is bedoeld voor gemeenten die deel uitmaken van Team Leerplicht Regio Rivierenland. Zie ook de website voor de doelgroep ouders met meestgestelde vragen (incl. protocollen en formulieren).

 

Contact

Klik hier voor de directe contactgegevens van de leerplichtambtenaren.

Algemeen
T. 0344 638505
E. leerplicht@regiorivierenland.nl.
U krijgt dan contact met één van de administratief medewerksters van team Leerplicht Regio Rivierenland.

 

Jaarverslag 2020-2021