Inkoop.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Inkoop

Het proces van goederen en diensten inkopen of het aanbesteden van werken kan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van uw organisatiedoelstellingen. Het bepalen van de beste inkoopstrategie, voorwaarden en bepalingen is essentieel voor het realiseren van de beoogde kwaliteit en een marktconforme  vergoeding. Daarbij moet het inkooprisico tot een minimum worden beperkt. Team Inkoop helpt u hierbij door het inkoopproces rechtmatig en doelmatig uit te voeren.

Vanuit persoonlijk contact en samenwerking biedt Team Inkoop  haar opdrachtgevers inkoopadvies op maat aan;  van eenvoudige opdrachten tot complexe aanbestedingen; van inkoopstrategie  tot operationele uitvoering, alle kennis en ervaring van het inkoopvak is beschikbaar. Zo kunt u, naast rechtmatigheid en doelmatigheid, focus houden op de realisatie van uw organisatiedoelstellingen. Samen succesvol zijn is de drijfveer.

Door de inkoopbehoeften in kaart te brengen en vast te leggen in een meerjarige inkoopkalender wordt de regie over het inkoopproces geborgd. Door strategisch en gepland in te kopen beschikt u  tijdig over de gewenste levering, dienstverlening of werk kunt beschikken.

Wanneer meerdere opdrachtgevers gezamenlijk inkopen wordt niet alleen optimaal gebruik gemaakt van de schaalgrootte maar tevens worden de administratieve lasten van het inkopen voor iedere deelnemer sterk verlaagd.

Kortom, wanneer u uw organisatie wil ontzorgen op het vakgebied van rechtmatig en doelmatig inkopen en aanbesteden of wanneer u uw inkoopproces wil professionaliseren, bent u bij Team Inkoop  aan het juiste adres.
 
Beschikbare formats
Formats die kunnen helpen bij het doen van aanbestedingen kunt u opvragen via het algemene e-mailadres van het Inkoopbureau: inkoopbureau@regiorivierenland.nl.
 

Vergaderagenda


Meer weten?

Neem contact op met team Inkoop 

Bereikbaar: maandag - vrijdag
e: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 75 

 

Op de foto van links naar rechts: Barbara Looijmans, Martin Potters, Elly de Gier, Ilse Visée en Rianne Koetsier. Naast deze vaste krachten werken Frank Spruit, Aschwin Popelier, Jessica van Wijncoop, Elise Dunnink, Dennis Veneklaas en Paul Hendriks voor Team Inkoop via een inhuurconstructie.