website header.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Verblijfsvergunning aanvragen

Als de IND positief beschikt op je asielaanvraag, krijg je een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Die is vijf jaar geldig. Daarna heb je een nieuw document nodig. 

Na 4,5 jaar kun je het volgende doen:

  • Verlenging aanvragen van je verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (weer voor 5 jaar). 
  • Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd aanvragen (die heb je nodig om Nederlander te worden). 

Verblijfsvergunning bepaalde tijd

Op de site van de IND zie je hoe je deze verblijfsvergunning kunt aanvragen, bekijk de procedure. Deze aanvraag kost geen geld. Ook zijn er minder voorwaarden dan bij de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Met een verblijfsvergunning onbepaalde tijd kun je Nederlander worden. Je krijgt niet zomaar een verblijfsvergunning onbepaalde tijd. De IND beslist daarover. Zij stellen daar de volgende voorwaarden voor. 

Hoe je de aanvraag doet, lees je op de site van de IND. De formulierenbrigade of welzijnsorganisatie in jouw gemeente, kan je hierbij helpen. 

Een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen kost geld:

Asiel onbepaalde tijd/EU langdurig ingezetene

Eerste aanvraag € 207,00
Eerste aanvraag kind jonger dan 18 € 69,00
Eerste aanvraag burger van Turkije € 69,00
Eerste aanvraag burger van Turkije jonger dan 18 € 37,00
Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument € 69,00
Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument kind jonger dan 18 € 37,00


Als je een uitkering krijgt, kun je in een aantal gemeentes bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten. Ga hiervoor naar de gemeente waar jij woont.  

Vergaderagenda