website header.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Organisaties die jou helpen

Binnen de nieuwe wet Inburgering heb je te maken met allerlei verschillende organisaties. Zij helpen je bij werk, leren, financiën, praktische zaken en meedoen in de samenleving. Hieronder zie je welke organisatie wat doet. 

Taak

Wie?

Brede intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie voor elke inburgeraar

Team Inburgering van regio Rivierenland

Maatschappelijke begeleiding (praktische zaken in de eerste fase)

Sociom 

M.u.v. West Betuwe, daar voert Welzijn West Betuwe dit onderdeel uit. 

Maatschappelijke begeleiding (verkenning leefomgeving)

Plaatselijke welzijnsorganisatie

Leerroutes (Z-route, B1-route en de onderwijsroute)

ROC Rivor en Koning Willem I College

Financieel ontzorgen

Technisch gedeelte: participatiewet uitvoerder (Werkzaak of gemeente zelf)

Team Inburgering Regio Rivierenland: training en coaching richting financiële zelfredzaamheid

Participatieverklaringstraject

Roc Rivor en Koning Willem I College

Kennismaking Nederlandse Maatschappij

Roc Rivor en Koning Willem I College
Module Arbeidsmarkt en Participatie Voor statushouders: Werkzaak en participatiewet uitvoerders gemeente
Voor gezinsmigranten: Roc Rivor en Koning Willem I College 

Vergaderagenda