website header.jpg

Inburgering

Vanaf 2022 kun je als inburgeraar terecht bij het nieuwe Team Inburgering van Regio Rivierenland. Daarin zitten inburgeringsconsulenten, budgetcoaches, sleutelpersonen en een regiocoördinator. Je kunt hen bereiken via inburgering@regiorivierenland.nl. 

Regio Rivierenland helpt jou bij je inburgering, namens de gemeenten. We maken samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat precies wat je moet doen om in te burgeren. 

Samen werken aan zelfredzaamheid
We werken samen met allerlei organisaties. Samen zorgen we dat je je nieuwe gemeente leert kennen, de taal leert en aan werk komt. Onze inburgeringsconsulenten houden het overzicht en de regie op het traject dat je volgt. 

Op deze pagina zie je de verschillende onderdelen binnen de nieuwe Wet Inburgering en wie wat oppakt.

Enkele documenten waarin verdere verdieping staat:

 

Contact Team Inburgering

Regio Rivierenland
inburgering@regiorivierenland.nl