Basismobiliteit.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Basismobiliteit - Versis, aanvullend regiovervoer

Namens de regiogemeenten organiseert Regio Rivierenland sinds 1 januari 2017 het vraagafhankelijk Wmo-vervoer. Hiervoor is het regionale vervoersysteem Versis ingericht. Versis is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Het is vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte en van halte-tot-halte.

Daarnaast verzorgt Versis het leerlingenvervoer voor de gemeente Tiel en met ingang van augustus 2020 ook voor de gemeenten Buren, Culemborg , Neder-Betuwe en West Betuwe.

Meer informatie over Versis vindt u op www.versis.nl



 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Rogier Roding, Beheerbureau Versis

e:rroding@regiorivierenland.nl