Leerplicht.jpg
RMC.jpg
Informatisering&Automatisering.jpg
Breedband Regio Rivierenland.jpg
Sociale Recherche.jpg
Inkoop.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Wat is Contractgestuurde Dienstverlening?


Contractgestuurde Dienstverlening (CgD) is een uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland, bestaande uit zeven specialistische teams:
1. Leerplicht
2. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC)
3. Inkoop
4. Sociale Recherche
5. Basismobiliteit
6. Wmo/Jeugd
7
. Inburgering

Wat doen de teams?
De teams voeren gemeentelijke taken uit. Dit doen zij namens de gemeenten en zij leggen daarover aan de gemeenten verantwoording af. Met elke gemeente worden maatwerkafspraken gemaakt over welke taken tegen welke kosten worden uitgevoerd. De gemeenten beslissen zelf van welke diensten zij gebruik willen maken en in welke mate.

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is manager Contractgestuurde Dienstverlening Werner van den Broek

e: wvandenbroek@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 80