Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Regio Deals versterken de regionale opgave: het bevorderen van de brede welvaart, leefbaarheid, vestigingsklimaat en...
Het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) van FruitDelta Rivierenland wacht op goede, innovatieve ideeën en projecten uit onze...
Op vrijdag 1 juni presenteerde Regio Rivierenland zich aan de nieuwe colleges van onze samenwerkende gemeenten. De...
In FruitDelta Rivierenland werken 31 Regio Deal-projecten aan brede welvaart in de regio. Tijdens de Regio Deal-dag delen en...
Peter Kerris, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, ging op 30 juni in gesprek met de bestuurders Wonen in de regio...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief