Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Het proces om tot een Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 te komen is verdeeld in vijf fasen. Over deze...
Op 15 juni organiseerde RMC Rivierenland een bestuurlijke bijeenkomst voortijdig schoolverlaten. Hier besprak het RMC het...
Donderdag 18 juni bezocht het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten regio Rivierenland. Onderwerp was de problematiek...
Nadat eerder dit jaar de aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland van start ging in de gemeenten West Maas en...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief