Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Kun je als toeristisch-recreatief ondernemer geld verdienen met cultureel erfgoed in de regio FruitDelta Rivierenland? En hoe?...
Het rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) is op 18 december aangeboden aan de colleges van onze samenwerkende...
De tweede ronde van het fonds in 2018 heeft een succesvolle aanvraagperiode achter de rug. Met 31 projecten die een bijdrage...
Deze bijdrage voor de periode 2019-2021 is bedoeld om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar...
Doel is om de vrijetijdseconomie in onze provincie verder te laten groeien. Hiervoor willen de bureaus ondernemers en...
Robuuste, duurzame en slimme bereikbaarheid voor Rivierenland. Daar gaan de regiogemeenten samen met partners aan werken.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief