Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Vanaf 1 april 2018 ondersteunt het team Wmo/Jeugd van Regio Rivierenland acht regiogemeenten in de taakuitvoering op het...
De Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland laat zien dat toerisme en recreatie in onze regio goed is voor bijna € 162 miljoen...
Er werd stilgestaan bij de manier waarop de leerplichtambtenaar er samen met anderen voor zorgt dat zoveel mogelijk jongeren...
Tijdens deze bijeenkomst stonden jongeren centraal die dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie of die geen duurzaam...
De haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’ heeft een prachtig ondernemersinitiatief opgeleverd: een fruitattractiepark rondom...
Vanaf 1 april zetten de gemeenten hun samenwerking op dit gebied voort in de vorm van een DVO met Regio Rivierenland. Zo...
De evaluatie werd uitgevoerd door een student bestuurskunde en aangeboden aan RAC-voorzitter Hans Beenakker. Op 7 maart is ons...
In dit overdrachtsdocument lezen zij alles over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de geboekte...
Ons Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 maart burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel opnieuw voorgedragen...
Wij behoren tot de vier snelst groeiende regio’s van het land! Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief