Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Geldermalsen heeft de primeur; op het Lukoil tankstation wordt officieel het eerste Rivierenlandse LNG-vulpunt voor trucks...
Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 18 april werden de raadsleden goed bijgepraat over dit project, dat in de deskundige...
Op 14 april ontvingen de colleges en gemeenteraden onze concept-programmabegroting 2017. Zij kunnen de komende weken hun visie...
Op maandag 18 april organiseerde Contractgestuurde Dienstverlening een raadsbijeenkomst. De stand van zaken van lopende...
De uitwerking van de acht opgaven om onze regionale ambities te realiseren, het Regionaal Investeringsfonds en de oprichting...
De heer Van Schelven (voorzitter) en mevrouw Van Wamel (secretaris) nemen binnenkort afscheid van Regio Rivierenland.
Op maandag 11 april kwam de RAC samen. Het meest omvangrijke agendapunt van de bijeenkomst was het Regionaal Ambitiedocument...
Zowel in ons Algemeen Bestuur (AB) als ons Dagelijks Bestuur (DB) is de samenstelling gewijzigd.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief