Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Team Inkoop heeft in de overgang van 2015 naar 2016 de aanbesteding voor de reiniging en inspectie van vrijvervalriolering*...
Ons Team RMC heeft een nieuwe website. Op www.rmcregiorivierenland.nl kunnen gemeenten, jongeren/scholen en binnenkort ook...
Op 10 februari vindt de eerstvolgende regionale raadsbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Buren. Vanaf 19.15 uur staat de...
Verhelderend; dat was de mening van de leden van de regionale agendacommissie (RAC) van de gemeenteraden over de uitleg die zij...
Afgelopen 2,5 jaar hebben de gemeenten van Regio Rivierenland opgeplusd. Het Regiocontractproject stimuleerde ouderen om zelf...
Tijdens de Regiomiddag op 12 januari verkenden onze speerpuntenberaden de mogelijkheden om een regionaal investeringsfonds op...
Save the date: op 4 februari 2015 vindt de volgende netwerkbijeenkomst plaats bij aannemingsbedrijf Van Doorn in Geldermalsen!...
In het voorjaar zijn alle deelnemers aan het energieconvenant door middel van een enqête bevraagd naar hun mening over het...
Het energieconvenant heeft momenteel 40 deelnemers, maar er is altijd ruimte voor meer! Om meer bedrijven te benaderen is een...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief