Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Op 13 februari 2014 hebben de programmaraden de regionale visie en thema's Wonen en Zorg vastgesteld. Aan de tien...
Op 16 oktober stelde Hitachi haar prachtige, duurzame distributiegebouw ter beschikking voor de netwerkbijeenkomst over...
De afgelopen twee maanden zijn de leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland weer druk doende geweest met...
Dhr. Beenakker, dhr. Van Schelven, dhr. De Boer en mevr. van Wamel in BrusselEen vertegenwoordiging van het bestuur van Regio...
De afgelopen twee maanden zijn de leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland weer druk doende geweest met...
Er zijn allerlei manieren voor u als bedrijf energie te besparen, bijvoorbeeld op het gebied van warmte of verlichting. Om...
Regio Rivierenland heeft succes met het werven van bedrijven voor het energieconvenant en samenwerking tussen bedrijven...
Goed nieuws voor grootzakelijk verbruikers met interesse in zonnepanelen: naast de kostenbesparing, duurzame investering en...
Greenport Gelderland is een belangrijke aanjager van samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en onderzoek...
Een aantal projecten van het Regiocontract staat in een reeks van films centraal. Met deze projecten dragen wij optimaal bij...
122.000 jongeren zijn op zoek naar werk. Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, en SterkTeam zijn - namens het...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief