Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

Op 25 juni 2014 besloot het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Rivierenland om de raden van de deelnemende gemeenten voor te...
Op 25 juni heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland ingestemd met het voorstel om de mogelijkheden voor de uitrol...
Voor de vierde maal is de structurele monitor van de Rivierenlandse Regiocontractprojecten uitgevoerd. In mei zijn de 94...
Team Leerplicht Regio Rivierenland, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaters (RMC) en de...
Team Leerplicht Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaren van de niet-aangesloten gemeenten in het Rivierengebied hebben...
Op 3 juni maakten de nieuwe colleges van de gemeenten die deel uitmaken van Regio Rivierenland kennis met de werkzaamheden...

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief