Nieuws.jpg

Nieuws

22 oktober 2021

Regio bezoekt huisvesting arbeidsmigranten in Zeewolde

Zeewolde nieuw.jpg

Ruim 20 bestuurders, raadsleden en ambtenaren vanuit de regiogemeenten gingen 9 oktober op excursie naar een huisvestingslocatie van 1.200 arbeidsmigranten in Zeewolde. Ook gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland was erbij. Gemeente Tiel bezocht in dezelfde periode een meer stedelijke locatie in Noord-Brabant en was daarom niet vertegenwoordigd.

Inspiratie voor onze regio
Geconcentreerde huisvesting voor arbeidsmigranten vraagt een goede ruimtelijke inpassing, goede kwaliteit van beheer en voorzieningen en voldoende maatschappelijk draagvlak. Dat is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Er zijn inmiddels goede voorbeelden in Nederland die ook voor onze regio inspirerend kunnen zijn. Een van deze voorbeelden is een locatie in Zeewolde. Hier wonen bijna 1.200 arbeidsmigranten. Een dergelijke schaalgrootte is in Rivierenland niet aan de orde, maar de locatie kan wel aandachtspunten opleveren voor kleinere projecten in onze regio. Voordeel van de schaal in Zeewolde (20 ha) is dat op een dergelijke schaal ook voorzieningen op locatie kunnen worden geboden, waaronder een supermarkt, kapper en fitnessruimte.

Ontvangst
De delegatie uit Rivierenland werd in Zeewolde ontvangen door de burgemeester, Gerrit Jan Gorter, de wethouder, de ambtenaar die de inschrijvingen regelt, de eigenaar, beheerder en assistent beheerder (een arbeidsmigrant) van de huisvestingslocatie. Ook de politie en een uitzendbureau waren vertegenwoordigd. Nauwe samenwerking en goede afstemming tussen deze verschillende partijen is belangrijk om zaken goed te regelen.

Aandachtspunten
Voorafgaan aan de excursie zijn al vragen opgehaald bij de deelnemers, zoals: hoe is de huisvesting georganiseerd in relatie tot het werk, hoe krijgt men er draagvlak voor, waar moet rekening mee worden gehouden, welke partijen spelen een rol, hoe moeten afspraken worden vastgelegd?

Om arbeidsmigranten op een goede manier te kunnen huisvesten in de regio ontwikkelen de gemeenten van Regio Rivierenland een regionale beheersstichting. Belangrijk punt in de gezamenlijke aanpak van onze gemeenten is het streven naar zoveel mogelijk wonen bij het werk. Op de locatie in Zeewolde werkt rond de 90% van de arbeidsmigranten dicht in de buurt; zij kunnen met de fiets naar het werk.

De eigenaar van de huisvestingslocatie in Zeewolde verhuurt de woonruimte aan de uitzendbureaus waarmee samengewerkt wordt. Deze uitzendbureaus huisvesten de migranten die voor het uitzendbureau werken. Aandachtspunt is de afhankelijkheid van de arbeidsmigranten; als ze hun werk kwijtraken, verliezen ze ook hun woonruimte. Op de locatie in Zeewolde krijgen arbeidsmigranten in zo’n situatie twee weken de tijd om ander werk en of woonruimte te regelen.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief