Nieuws.jpg

Nieuws

31 augustus 2021

Position Paper 'Spoor Regio Rivierenland' opgesteld

20067_VB_8406 station Culemborg.jpg

Ons Algemeen Bestuur bood de acht colleges van de regiogemeenten op 20 juli het Position Paper 'Spoor Regio Rivierenland' aan. Hierin staan de doelen en ambities van de regiogemeenten beschreven voor de spoorverbindingen van, naar en in Rivierenland. Het paper maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Regio Rivierenland en is een lobbyinstrument ter versterking van de spoorverbindingen in de regio.

Waarom een position paper?
Snel, betrouwbaar en kwalitatief goed openbaar vervoer is voor Rivierenland van groot belang. Het spoor is hierbij de ruggengraat van het openbaar vervoersnetwerk. Het verbindt de regio met belangrijke economische kernen om Rivierenland heen. Met het opstellen van een regionaal Position Paper 'Spoor' kan Regio Rivierenland met een concrete en stevige ambitie in gesprleek met betrokkenen om - nu en in de toekomst - snel, schoon en betrouwbaar openbaar vervoer te realiseren. Voorbeelden van deze betrokkenen zijn Provincie Gelderland, aangrenzende regio's en provincies, Arriva, NS, ProRail en vervoerders in aangrenzende regio's. Daarnaast geeft het position paper een verdere invulling aan de rol die een sterke spoorverbinding speelt bij de maatschappelijke opgaven van de regio, met in het bijzonder het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Vijf kernpunten
In het position paper wordt ingezet op vijf kernpunten die ertoe leiden dat huidige en toekomstige inwoners van Regio Rivierenland ook in de toekomst behaaglijk kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij zijn hun woonplaats en werkplek op een schone manier bereikbaar. De kernpunten uit dit position paper spoor van Regio Rivierenland zijn:

  1. Snel, direct en vaker naar belangrijke economische kernen buiten de regio
  2. Een directe verbinding tussen Arnhem en Geldermalsen
  3. Betere ontsluiting van werklocaties en dorpskernen
  4. Aantrekkelijke OV-knooppunten
  5. Verduurzaming van de spoorverbindingen.

Het Position Paper 'Spoor Regio Rivierenland' vindt u hier.

Foto: NS Station Culemborg (De Verbeelding B.V.)

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief