Nieuws.jpg

Nieuws

15 juni 2021

Raad West Betuwe in gesprek met inwoners over A2

A2.jpg

Op 16 juni sprak de gemeenteraad van West Betuwe over de ontwikkelingen van het project MIRT A2 Deil-Vught. Dit project gaat over de verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2. De raad nodigde inwoners en ondernemers uit om mee te luisteren en te praten.

Informatie over stand van zaken
De bijeenkomst was digitaal en werd daarnaast live uitgezonden. Meeluisteren was ook mogelijk via www.gemeenteraad.westbetuwe.nl. Tijdens de bijeenkomst kregen raadsleden en andere aanwezigen informatie over de stand van zaken van het project. Ook ging de projectgroep van MIRT A2 in op het proces voor het komende halfjaar.

Het project MIRT A2 Deil-Vught
Er zijn maatregelen nodig om de doorstroming en verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen onderzocht. Uiteindelijk stelde het Programma A2 Deil-Vught een maatregelenpakket samen om de problemen op de A2 aan te pakken. Eén van de maatregelen is de verbreding van de A2 bij Waardenburg naar twee keer vier rijstroken.

Het maatregelenpakket heet de voorkeursbeslissing en ligt vast in de ontwerpstructuurvisie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelde de ontwerpstructuurvisie onlangs vast. Deze ligt nu ter inzage (van 9 juni t/m 20 juli).

Meer informatie over de ontwerpstructuurvisie en het project MIRT A2 vindt u hier:

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief