Nieuws.jpg

Nieuws

9 juni 2021

Ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vught ter inzage en start zienswijzeprocedure

RWS170919SRA2MIRTochtend05_CB-min.jpg

Tot en met 20 juli 2021 kan iedereen die dat wil zijn mening geven (een zienswijze indienen) over de voorkeursbeslissing A2 Deil-Vught. Deze beslissing is opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en alle achterliggende documenten. 

Klik hier voor alle documenten en om een zienswijze in te dienen.

De ontwerpstructuurvisie
De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil–Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A2 in beeld gebracht en zijn mogelijke oplossingen onderzocht. Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 aan te pakken.

Dit pakket aan maatregelen heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie. De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. Verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2x4 rijstroken.
  2. Een extra brug over de Waal ten oosten van de bestaande brug.
  3. Een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen.
  4. Toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-­Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid gelden van 100 km/u op hoofd­- en parallelbanen.
  5. Aanpassingen in knooppunt Deil.
  6. Maximale inzet op een breed mobiliteitspakket.

Zienswijzeprocedure
Alle documenten die horen bij de voorkeursbeslissing, zoals de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en andere onderliggende documenten zijn op 9 juni 2021ter inzage gelegd: digitaal en op papier. Iedereen die dat wil, kan dan via het indienen van een zienswijze zijn mening over de voorgenomen maatregelen geven. Op de website van Platform Participatie vindt u alle documenten die horen bij de zienswijzeprocedure. Ook staat daar meer informatie over de manieren waarop u een zienswijze kunt indienen.

Online informatiebijeenkomsten
Op 22, 29 en 30 juni 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de voorkeursbeslissing voor het traject A2 Deil-Vught en de mogelijkheid om zienswijzen hierover in te dienen. Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op de programmawebsite: www.mirta2deilvught.nl.

Meer informatie over het programma A2 Deil-Vught
De MIRT-verkenning is één van de onderdelen van het programma A2 Deil-Vught. Op de programmawebsite kunt u, naast informatie over de MIRT-Verkenning, meer lezen over de andere programma-onderdelen, hun onderlinge samenhang en de planning. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief over het programma.

Binnen het programma A2 Deil-Vught werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, Regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief