Nieuws.jpg

Nieuws

8 juni 2021

Informatiebijeenkomst over Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Foto A15 papendrecht gorinchem.jpg

Als Regio Rivierenland werken wij al een tijd samen met Rijk, provincie Gelderland, provincie Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch aan de MIRT A2 Verkenning Deil-Vught. In ons Mobiliteitsplan hebben we als actie ook opgenomen dat we ons inzetten in de lobby voor een toekomstig MIRT A15 onderzoek voor het traject Deil-Ochten. Naast deze trajecten wordt net buiten onze regio ook gewerkt aan diverse andere mobiliteitsvraagstukken, waaronder een MIRT-Verkenning Papendrecht – Gorinchem. Aangezien deze MIRT verkening onderdeel is van de Goederencorridor-Oost* die van Rotterdam tot Duisberg (A15) gaat en door Regio Rivierenland loopt, is onderstaand nieuwsbericht over de informatiebijeenkomst over de plannen voor de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem mogelijk ook interessant voor een ieder in Rivierenland. 

 

 

Informatiebijeenkomst over Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van het project vindt op 16 juni 2021 vanaf 19.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Eenieder die meer te weten wil komen over de plannen voor de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is van harte welkom. Een link om de presentatie digitaal te volgen verschijnt binnenkort op de projectsite van de Verkenning.

Waar gaat de bijeenkomst over?
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Belangstellenden krijgen meer informatie over de laatste ontwikkelingen in het proces sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Zo kunnen zij meekijken met de uitdagingen waar het ministerie tegenaan loopt tijdens het uitwerken van verschillende alternatieven en varianten. Bijvoorbeeld in het ontwerpproces. De nadruk ligt op het toelichten van de stand van zaken in de Verkenning en de stappen die nog volgen.

Meedoen
De online informatiebijeenkomst is op woensdag 16 juni 2020. Deelnemers kunnen via een link op de projectsite vanaf 19.15 uur digitaal binnenlopen. Om 19.30 uur start de gezamenlijke presentatie. Die duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.

Op de hoogte blijven
Meer informatie om mee te doen aan de online informatiebijeenkomst is te vinden op de projectsite: www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Hier kunnen geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen rond deze Verkenning, zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de animatie over de MIRT-Verkenning Papendrecht-Gorinchem.

*Over de Goederencorridor-Oost
In 2017 is het Programma Goederenvervoercorridors (GVC) gestart. In dit programma is een concreet samenhangend maatregelpakket opgesteld om te komen topcorridors waarbij Rijk en regio nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Dit programma is gericht op de corridors Oost en Zuidoost als de twee belangrijkste goederencorridors van ons land. De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 topcorridors te hebben, die de basis vormen voor de logistieke toppositie van Nederland. De MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem is als deelproject opgenomen als onderdeel van corridor Oost. Door het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 draagt de Verkenning bij aan de ambities en opgaven rondom de topcorridors. (bron: ministerie van I&W).

Fotobijschrift: Het ministerie doet onderzoek naar maatregelen voor de langere termijn om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief