Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 september 2014

Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland opgericht

Logistic-Hotspot-logo-Rivierenland.png

Begin van dit jaar deed Regio Rivierenland haar raden het voorstel dat de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) een zelfstandige stichting zou worden. En dat is nu een feit. Met de in juni opgerichte Logistieke Hotspot Rivierenland BV staat er een slagvaardige zelfstandige organisatie, die de verdere ontwikkeling van de LHR voortvarend oppakt. In contact met investeerders in bedrijfsgrond kan nu sneller gehandeld worden. En dat is nodig om LHR succesvol tot uitvoering te kunnen brengen.

Nieuwe organisatiestructuur 
Besluitvorming in elke gemeenteraad was nodig, omdat een nieuwe organisatiestructuur nodig was. Het is namelijk de bedoeling dat LHR een samenwerkingsverband wordt tussen overheden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. Al deze samenwerkingspartners samen sturen dan voortaan LHR aan.

Certificaten
De kosten voor LHR als zelfstandige stichting zijn relatief laag: € 2.250,- per jaar per gemeente. Gemeenten kunnen ook nog voor € 1.350,- aan certificaten kopen, waarop een rente van 5% wordt uitgekeerd. Ruim 50 partijen hebben zich als certificaathouder aangemeld bij de LHR. Tezamen zijn zij goed voor ruim 50% van de 100.000 certificaten die uitgegeven worden. Daaronder zijn de grote banken uit de regio, Oost NV namens de provincie Gelderland, Rivierenlandse gemeenten en toonaangevende ondernemers uit diverse sectoren. Nog ruim 100 partijen hebben interesse om deel te nemen maar moeten de formele inschrijving nog regelen. Om die reden is de inschrijvingstermijn om deel te nemen als certificaathouder verlengd tot medio oktober. Andere geïnteresseerde partijen kunnen zich uiteraard nog steeds melden.

Waarom een zelfstandige stichting?
De stap naar zelfstandigheid is ingegeven vanuit de behoefte om een sterke en slagvaardige organisatie neer te zetten met draagvlak vanuit bedrijfsleven, onderwijs én overheid. Hierdoor is de LHR een stevige en betrouwbare partner voor partijen van buiten Rivierenland, zowel nationaal als internationaal. Bovendien is de LHR met deze achterban goed in staat om samen met de partners projecten te realiseren die de LHR als logistieke hotspot sterker maken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van voor de regio nieuwe modaliteiten (spoor en luchtverkeer), aan het initiëren van een zogenaamde control tower, waarmee goederenstromen veel efficiënter kunnen worden afgewikkeld en het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met internationale partners.

Chinese contacten bezoeken Rivierenland
Een belangrijke ontwikkeling op dit laatste punt zijn de contacten in China, met name in Xiamen. Deze zijn verder aangehaald middels een tweetal bezoeken van de LHR aan China in april en juli dit jaar. De LHR is momenteel druk doende met de voorbereidingen voor een ontvangst van een delegatie van de Xiamen Logistics Associaton (> 500 leden) in Rivierenland. Dan wordt ook een Memorandum of Understanding afgesloten tussen de Logistieke Hotspot en de delegatie uit Xiamen waarin afspraken zijn opgenomen over verdere uitbouw van de samenwerking. Eén en ander gebeurt in samenwerking met Oost NV en de provincie Gelderland.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief