Nieuws.jpg

Nieuws

11 maart 2021

Online informatieavond inpassing aansluiting Waardenburg bij verbreding A2

A2 Waardenburg.png

Op 24 maart vond een online informatieavond plaats over de MIRT-verkenning programma A2 Deil-Vught. Het onderwerp van deze avond was de manier waarop de verbrede A2 ter hoogte van Waardenburg kan worden ingepast. De avond was gericht op inwoners en bedrijven in en rond Waardenburg.

Kijk voor een terugkoppeling en de presentatie van de bijeenkomst op de website van het programma MIRTA2.

Wat vooraf ging
Sinds vorig jaar (november 2020) hebben het Rijk en de regionale bestuurders afspraken gemaakt over de toekomst van het traject A2 Deil-Vught en een concept voorkeursalternatief afgesproken. In dit concept voorkeursalternatief staat onder andere aangegeven dat de A2 tussen de knooppunten Deil en Empel wordt verbreed naar 2x4 rijstroken en dat de aansluitingWaardenburg niet wordt verplaatst. Naar aanleiding van deze keuze moest de inpassing van de A2 ter hoogte van Waardenburg in het concept voorkeursalternatief worden aangepast. Dat is in de afgelopen maanden gebeurd. Tijdens de informatieavond op 24 maart presenteerde het Programmma MIRT A2, zoals ook eerder toegezegd, de resultaten hiervan.

De informatieavond
Het doel van de online informatieavond was om de deelnemers te informeren over de uitkomsten van de uitwerking die afgelopen maanden plaatsvond en hun vragen hierover te beantwoorden. Tijdens de avond kon niet op alle vragen een antwoord gegeven worden. Dit heeft te maken met de fase waarin het programma zich bevindt: de verkenningsfase. In deze fase wordt het concept voorkeursalternatief nog niet tot op detailniveau uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase: de planuitwerking. Formele zienswijzen (officiële reacties) konden op 24 maart niet worden ingediend. Dit kan op een ander moment: tijdens de zienswijzeprocedure. Op 24 maart lichtte het Programma MIRT A2 toe hoe deze procedure in zijn werk gaat en wat de voorlopige planning is waarmee rekening gehouden kan worden.

Het programma A2 Deil Vught
In het Programma A2 Deil-Vught werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over het programma vindt u op de website www.mirta2deilvught.nl. Hier vindt u onder andere achtergrondinformatie over het gekozen concept-Voorkeursalternatief, de actuele planning van de MIRT-verkenning en de mogelijkheden voor inspraak.

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief