Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

28 februari 2021

Digitaal werkbezoek Tweede Kamer aan FruitDelta Rivierenland

Werkbezoek1.jpg

Kandidaat-Kamerleden brachten FruitDelta Rivierenland een digitaal werkbezoek op vrijdag 26 februari. Wethouder Monica Wichgers van gemeente Culemborg ontving hen namens FruitDelta Rivierenland en Oost-Nederland in de studio van het kantoor van Regio Rivierenland. Aan de hand van een digitaal bezoek aan de Van Dillen Bouwgroep in Culemborg werd ingegaan op het samen werken aan de versnelling van de woonopgave in Oost-Nederland. 

Woningbouw versnellen en verduurzamen
Er is grote woningnood in Nederland. Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende vijf jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens in ons landsdeel. Bij nieuwbouw van woningen bestaat een financieel tekort per woning dat onoplosbaar is zonder steun van de Rijksoverheid. Dit werkbezoek liet zien dat we in Oost-Nederland de woningbouw kunnen versnellen en verduurzamen door prefabricage. "Prefab is voor alle doelgroepen voor woningen toe te passen, van starter tot luxe villa’’, aldus Cees van Dillen die eigenaar van het bedrijf is dat prefab woningen kan bouwen. "Kennis uitwisseling tussen aannemers en de Van Dillen Bouwgroep en ook andere bedrijven in Nederland vindt volop plaats’’, gaf Wilbert Schellens van Bouwend Nederland aan. Dat is belangrijk om te kunnen versnellen en ook aan duurzaamheid te werken. Duurzaamheid is sowieso een noodzakelijke voorwaarde om aan de woningnood te voldoen.

Ruimte om te bouwen
In Oost-Nederland en ook in de regio hebben we de ruimte om te bouwen en te wonen. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag. Een initiatief dat van harte wordt ondersteund door negen Oost-Nederlandse Kamerleden die deelnamen aan het vijfde werkbezoek van Nederland Slim Benutten. Dit werkbezoek werd onder meer door Regio FruitDelta Rivierenland en VNO-NCW georganiseerd.

Meer informatie over het werkbezoek is te vinden op de website van Nederland Slim Benutten.

Op de foto: Wethouder Monica Wichgers in gesprek met Wilbert Schellens van Bouwend Nederland (l) en Cees van Dillen van de Van Dillen Bouwgroep.

  

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief