Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 februari 2021

Vrijdag 19 maart: webinar 2 - Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt

titel_webinar_2-1024x683.png

In de reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’ organiseert FruitDelta Rivierenland in samenwerking met RW-POA en ROC Rivor vrijdag 19 maart het webinar ‘Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt’. Onze regionale arbeidsmarkt staat hierin centraal.

Tijdens het webinar krijgt u antwoord op vragen als:

  • Welke trends komen er op ons af?
  • Hoe realiseren wij een toekomstbestendige arbeidsmarkt, zodat de vraag naar en het aanbod van personeel goed op elkaar zijn afgestemd?
  • Hoe verkrijgen en behouden bedrijven een sterke concurrentiepositie met opleiding en scholing?
  • Wat zijn de nieuwste leermethoden voor werknemers?

U krijgt goede tips voor de ontwikkeling van (goedwerkende vormen van) onderwijs binnen uw organisatie. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen en reageren op de vragen die wij u zullen stellen. Leert u ook mee?

U kunt zich hier registeren.

Uw gastheer is burgemeester Servaas Stoop, vicevoorzitter FruitDelta Rivierenland. Hij ontvangt interessante gasten.


Sprekers

Vanuit de webinarstudio van FruitDelta Rivierenland, onder leiding van presentator Marlous Löffelman:

 ACHTERGROND

Peter Kerris, gedeputeerde Provincie Gelderland, hij is o.a. verantwoordelijk voor onderwijs en arbeidsmarkt
Over: de kracht van onze regio, de uitdagingen en trends op het gebied van arbeidsvraagstukken, de ondersteuning van de provincie en de visie van de provincie op het herstel van de regio na corona. 

INSPIRATIE

Vanuit de webinarstudio van ROC Rivor, onder leiding van Natalie Bremmer-Ursinus, secretaris van RW-POA Rivierenland:

       

Ben Brink, wethouder arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid gemeente Tiel en voorzitter RW-POA
Over: de staat van onze regio in coronatijd, succesvolle en minder-succesvolle sectoren, regionale facts & figures, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de rol van het netwerk RW-POA hierin en het belang van een leven lang leren.

Marjon van de Ven, directeur Leven Lang Leren ROC Rivor
Over: de uitdagingen rondom een leven lang leren, nieuwe leervormen, de meerwaarde daarvan voor bedrijven, klinkende voorbeelden uit de regio en de verbinding met hbo-onderwijs en private partners.

Joris Wanders, projectleider PPS Ondernemend Rivierenland en Onderwijsinnovator bij ROC Rivor
Over: de innovatieve leermanieren voor de medewerkers van uw onderneming/organisatie. Hij neemt u mee in de mogelijkheden.

ERVARING UIT HET BEDRIJFSLEVEN

Onder leiding van presentator Marlous Löffelman:

   

Kees de Kat en Harrij Schmeitz

  • Kees de Kat is Chief Executive Officer Royal Fruitmasters en member of the board FruitTech Campus. Fruitmasters is de grootste fruitcoöperatie in Nederland en staat ook bekend om de nieuwe appelras Tessa en de bekende Kanzi-appel.
  • Harrij Schmeitz is Managing Director Fruit Tech Campus en Innovatiemanager bij FruitMasters. Hij is ook verbonden aan de Nederlandse topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Over: de vernieuwing van het fruitonderwijs en de Fruit Tech Campus, waar de moderne fruitteelt en het mbo, hbo en wo elkaar vinden. 

 

Eerste webinar: de rol van mkb- en familiebedrijven
Heeft u het eerste webinar op 29 januari 2021 gemist? Dit ging over de rol van mkb- en familiebedrijven in onze regio. Klik hier om het terug te kijken.

Waarom deze webinars?
Na de eerste webinar over de kracht en rol van mkb- en familiebedrijven staat in de tweede webinar de regionale arbeidsmarkt centraal. Op 9 april volgt het derde webinar uit de reeks, met het thema ‘Maatschappelijke opgaven van de toekomst’. De webinars zijn bedoeld om de processen, zoals de herijking van het regionale economische ambitiedocument 2020-2024 en het benoemen van onze strategische opgaven, te voeden. De webinars zijn op Twitch. De gesprekken vinden plaats in een studiosetting en zijn interactief: u kunt reageren via mentimeter en wij zullen u hiertoe diverse malen uitnodigen tijdens het programma.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief