Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 februari 2021

Strategische FruitDelta Gebiedsagenda: samenhang in werken aan toekomst

6b Gebiedsagenda Samenwerken-1024x683.jpg

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland stemde op 10 februari in met de procesaanpak om tot een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda te komen. Deze is bedoeld voor de periode tot 2030 en zal eind 2021 klaar zijn. 

Proces van de O's
De procesaanpak leidt tot een ordening en overzicht in de lopende processen van de regio. Hierin worden de strategische opgaven voor de toekomst expliciet genoemd. Zowel Provincie Gelderland als de Regiodeal FruitDelta Rivierenland ondersteunen deze aanpak. 

Voorzitter van de GR Regio Rivierenland, Hans Beenakker: “De inhoud is niet nieuw, want de bestaande processen zoals de RES en het economische ambitiedocument leveren de bouwstenen. Het is ook niet een proces van alleen de gemeenten. Wij gaan dit samen met de provincie, ondernemers, organisaties, ondernemende inwoners, onderwijs en onderzoek (de O's) vormgeven in het komende jaar. Extern adviesbureau Birch helpt ons hierbij.”

Verbinding
Saskia Vogelaar van Birch: ‘’De FruitDelta Gebiedsagenda legt verbinding tussen alle bestaande activiteiten en programma’s in de regio en laat betrokkenen samenwerken en naar hun regio kijken. Dat doen we door bestaande regionale processen en programma’s te verbinden en in samenhang te bekijken.’’

Kansen benutten
De toekomst biedt veel kansen voor de inwoners van FruitDelta Rivierenland. Om die kansen te benutten, moet een groot aantal complexe opgaven worden opgepakt. Denk aan de invulling van het Klimaatakkoord, het vormgeven van de inclusieve samenleving en het stimuleren van de innovatiekracht van het mkb. Dergelijke opgaven vereisen strategische keuzes en nieuwe samenwerkingen tussen alle partners in het gebied. Dit kan zorgen voor een brede welvaart in onze regio. AB lid Lobby en Branding Servaas Stoop: ‘’De strategische Gebiedsagenda is een kans om meer met de provincie samen te werken en investeringen naar onze regio toe te halen.’’

Meer informatie volgt binnenkort via een nieuwsbriefspecial over de FruitDelta Gebiedsagenda. Bekijk ook de speciale pagina op fruitdelta.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief