Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 februari 2021

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024: fase 3

6a Proces-Regionaal-Ambitiedocument.jpg

We nemen u graag weer even mee in het proces op weg naar een nieuw regionaal economisch ambitiedocument. Dit proces is verdeeld in vijf fasen. Inmiddels zitten we in fase 3.2 van het proces.

Over de fase hiervoor: fase 3.1
In fase 3.1 (oktober-december 2020) zijn de resultaten (evaluatie van het huidige ambitiedocument en de cijfermatige analyse van de regionale economie) van de voorgaande fase 2 aangeboden aan de acht regiogemeenten en betrokken partners. Deze resultaten zijn de bouwstenen om het regionaal economisch ambitiedocument inhoudelijk verder te herijken.

Waar zitten we nu?
We zitten momenteel in fase 3.2 (januari-februari 2021). Oorspronkelijk zou in deze fase input bij gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en andere stakeholders worden opgehaald via fysieke bijeenkomsten. Dat is als gevolg van de coronapandemie echter niet mogelijk. Daarom worden de individuele gemeenteraden in deze fase ook digitaal geconsulteerd zodat zij vanuit lokaal perspectief input kunnen meegeven voor het nieuwe regionale ambitiedocument. Ook met Bureau Toerisme Rivierenland, Logistics Valley Rivierenland en de Economic Board is digitaal overlegd.

Regionale raadsbijeenkomst 22 maart
In fase 3.3 (maart-april 2021) wordt alle opgehaalde informatie verwerkt in een nieuw concept-document. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan alle betrokken partijen en is ter bespreking aangemeld voor de regionale raadsbijeenkomst van 22 maart 2021 (met als reservedatum 13 april). In deze raadsbijeenkomst komt ook het proces rondom de Strategisch FruitDelta Gebiedsagenda aan bod.
Alle opgehaalde informatie wordt waar mogelijk verwerkt en resulteert in een concept regionaal ambitiedocument met bijbehorend financieel instrument dat in fase 4 voor besluitvorming voorligt in de gemeenteraden.


Meer info

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief