Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 februari 2021

Regionaal verzuimprotocol Leerpicht/RMC geactualiseerd

foto bij verzuimprotocol.jpg

Regio Rivierenland heeft een geactualiseerd verzuimprotocol Leerplicht/RMC gepubliceerd inclusief verzuimkaarten. Het protocol is tot stand gekomen met medewerking van team Leerplicht en team RMC van Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaren van de gemeenten Culemborg, Maasdriel en Tiel. 

Wat is het verzuimprotocol?
Het verzuimprotocol geeft formele afspraken verkort weer en biedt een praktische handreiking hoe leerplichtambtenaren, scholen, RMC Rivierenland en ketenpartners samen tot terugdringen van het schoolverzuim kunnen komen. Deze handreiking heeft tot doel om inzichtelijk te maken wanneer er sprake is van (geoorloofd en ongeoorloofd) verzuim, wat scholen van gemeenten mogen verwachten, wat er van de scholen verwacht word, welke partners betrokken zijn en hoe de samenwerking is georganiseerd. 

Klik hier voor het geactualiseerde verzuimprotocol.

Het vorige protocol dateert van 2014 en was daarmee verouderd. Het geactualiseerde protocol sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim* en voldoet daarmee aan de huidige methode van (samen)werken binnen de regio. 

Op maat maken per school
Scholen kunnen hun eigen interne verzuimprotocol opstellen, met het geactualiseerde verzuimprotocol als uitgangspunt. Daarin kan meer school specifiek worden beschreven wat er onder verzuim verstaan wordt, wat de acties zijn die de school onderneemt als er sprake is van verzuim, welke doelen de school wil bereiken met dit beleid en wie betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid.

Ketenaanpak
In de regio Rivierenland hebben scholen, gemeenten en andere partners zich met een ketenaanpak verbonden aan het voorkomen van het voortijdig van school gaan zonder startkwalificatie. Jongeren die regelmatig verzuimen hebben een grote kans om voortijdig schoolverlater te worden. Scholen en gemeenten hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim.

* De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is ontwikkeld door Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Met de MAS verschuift de nadruk op strafrechtelijke aanpak naar vroegtijdige inzet van jeugdhulp bij de aanpak van schoolverzuim. De MAS zorgt door een eenduidige aanpak én duidelijkheid over wie wat wanneer doet opdat er snel stappen worden gezet in de aanpak van schoolverzuim.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief