Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

10 januari 2019

Topambtenaar Maarten Camps van EZ bezoekt Rivierenland

Maarten Camps bij Vonk.jpg

Secretaris-Generaal (SG) Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezocht vorige maand onze regio. Ben Brink, wethouder van de gemeente Tiel en voorzitter Bedrijvenpark Medel, ontving hem in het Huis van de Logistieke Samenwerking.

Foto boven: SG Maarten Camps op bezoek bij Internationaal Transportbedrijf Vonk & Co. V.l.n.r.: Paul Schilderink van EZ, SG Maarten Camps en Stephan Vonk.

Focus op regionale samenwerking
Ben Brink benadrukte tijdens het bezoek van SG Camps de samenwerking in de Regio Rivierenland, die onder meer tot uiting komt in het Regionaal Acquisitie Punt (RAP), de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) en het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Na de ontvangst in het ‘Huis van de Logistieke Samenwerking’ bezocht Camps samen met zijn collega Paul Schilderink drie bedrijven. Hierbij werd hij begeleid door Nanne Zwiep van Bedrijvenpark Medel, Monique Spijker van Regionaal Acquisitiepunt (RAP) en namens LHR Frank Engelbart.

Familiebedrijf zet in op kansen
Internationaal Transportbedrijf Vonk & Co op Bedrijvenpark Medel was de eerste stop. Stephan Vonk en Cees van Oort van het familiebedrijf gespecialiseerd in witgoed-logistiek benadrukten in hun presentatie de unieke kenmerken van een familiebedrijf. Mede om die reden zet Vonk in op samenwerking. Zo is hij mede-initiatiefnemer van een bijeenkomst voor ondernemers over het werven en behouden van goed personeel. En hij benoemde in zijn presentatie de kansen voor statushouders, wat hij graag samen met collega’s een vervolg wil geven.

Ook op verduurzaming zet Vonk & Co in, met onder meer de monitoring van nieuwe brandstoffen. Verder wordt de plaatsing van zonnepanelen onderzocht, al is het vanzelfsprekend van belang dat gebouwen deze constructief moeten kunnen dragen. Bovendien zijn er zijn hobbels te nemen in het samenspel tussen de verhuurder en de huurder van de logistiekpanden; met name met betrekking tot afstemming over wie investeert in verduurzaming en wie hiervan de vruchten plukt. Een punt dat ter overweging aan SG Camps werd meegegeven.

Bezoek aan Van Uden Groep/Nedcargo, v.l.n.r.: Paul Schilderink van EZ, SG Maarten Camps, Frank Engelbart van LHR, Nanne Zwiep van Bedrijvenpark Medel en drie vertegenwoordigers van de gastheer

Schaalvergroting
De tweede stop vond plaats in Haaften, bij logistiekonderneming Van Uden Groep/Nedcargo. Diederik Jan Antvelink en Henk Bakker verzorgden hier een rondleiding door het pand, waar voedingsmiddelen worden opgeslagen voor Nederlandse supermarkten.

De trend naar centralisatie en schaalvergroting in de logistiek bespraken Antvelink en Bakker uitgebreid met de heer Camps. En de ervaringen tot op heden met de Brexit, het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, en de vraag of klanten willen betalen voor verduurzaming van de logistieke dienstverlening komen aan bod.

Ook het plan voor de bouw van een nieuw warehouse op een nabijgelegen perceel en een kade aan de Waal voor vervoer over water kwam ter sprake. De ondernemers benadrukten hierbij tegenover Camps dat procedures en regelgeving de gewenste snelheid van economische ontwikkelingen vaak niet bijhouden.

Duurzaamheid
De derde en laatste stop vond plaats bij Hitachi Vantara in Zaltbommel. Na een rondleiding door het bedrijf gaven Frans Van Rijn, Paul Dalderop en Rimmert van Luyn een presentatie over Hitachi en de duurzaamheidsambities van het bedrijf. De gastheren gaven daarnaast aan dat beschikbaarheid en behoud van goed personeel een aandachtspunt, net als bij andere logistiekbedrijven en -ondernemingen in de regio. Om wat aan het probleem te doen, verzorgt Hitachi samen met ROC Rivor interne opleidingen om zo voor mensen werkzaam in de sector de competentieontwikkeling en doorgroeimogelijkheden te faciliteren.

V.l.n.r.: Paul Daalderop van Hitachi, SG Maarten Camps, Monique Spijker van Regionaal Acquisitie Punt (RAP), Frans van Rijn van Hitachi en Paul Schilderink van EZ

Ook de samenwerking op Bedrijventerrein De Wildeman, waar Hitachi is gevestigd, en hoe de duurzaamheidscoöperatie op het bedrijventerrein werkt aan ‘De Wildeman 2020 energieneutraal’ kwam ter sprake. Volgens Camps is de manier waarop de coöperatie te werk gaat een mooi voorbeeld van hoe zijn ministerie het graag ziet. Want verduurzaming doe je samen.


Bron en foto's: www.logistic-hotspot.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief