Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 oktober 2018

Reizigers Rivierenland erg tevreden over regiovervoer Versis

regiotaxi2.jpg

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Uit een onderzoek naar de klanttevredenheid door onderzoeksbureau Moventum blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met een 8. De chauffeurs krijgen gemiddeld ook een 8 en de regiecentrale en voertuigen beide een 7,9.

Klanttevredenheidsonderzoek
Versis verzorgt sinds 1 januari 2017 het aanvullende openbaar vervoer en Wmo-vervoer in de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel). Versis vindt het heel belangrijk om te weten hoe de reizigers hun vervoer ervaren. Zijn zij tevreden en hebben zij nog aanbevelingen ter verbetering? Om daar achter te komen, voerde onderzoeksbureau Moventum in de maanden mei en juni van dit jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit.
 
Opzet onderzoek en respondenten
Voor het onderzoek werd er een steekproef uitgezet onder de actieve reizigers van Versis. Hiervan vulden 572 mensen de vragenlijst in. Van al deze respondenten is het grootste deel (41%) 80 jaar of ouder. En van alle reizigers gebruikt het grootste deel (75%) Versis om op bezoek te gaan bij familie of kennissen, maar ook om naar een medische afspraak (55%) of een ziekenhuis of verpleeghuis te gaan (44%).
 
Resultaten
De algehele dienstverlening van de Versis-reizigers wordt met een 8,02 beoordeeld. Ook de chauffeurs van Versis leveren kennelijk erg goed werk, zij worden met een 8 beoordeeld. De voertuigen, het vervoer en de regiecentrale krijgen een 7,9. De Versis-reizigers gaan ook goed mee in het digitale tijdperk: 68% van hen bezoekt de website en hiervan boekt 64% ritten via de persoonlijke digitale portal. De website wordt met gemiddeld een 7,6 beoordeeld.
 
Aanbevelingen
Naast de positieve resultaten leverde het onderzoek ook waardevolle aanbevelingen op. Zo is het gemiddelde rapportcijfer voor de klachtafhandeling een 6,4, maar kan de afhandeling beter, aldus circa een derde van de reizigers die ooit een klacht indiende. Versis neemt de aanbeveling ter harte om de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen en te kijken waar en hoe een verbeterslag kan worden gemaakt. Zo is gebleken dat reizigers niet altijd weten waar ze terecht kunnen met klachten. Versis verneemt graag reacties van reizigers. De klachtenlijn van Versis is bereikbaar op 0344-638565 en op de website kunnen reizigers hun klachten en suggesties kwijt.
 
Meer informatie: www.versis.nl
 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief