Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

8 oktober 2018

Regiodeal: regio Rivierenland zet in op opleidingen, innovatie en duurzaamheid

Regiodeal.png

FruitDelta Rivierenland en RW-POA vragen een bijdrage van 6,7 miljoen euro van het kabinet om in de regio Rivierenland in te kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt, om innovatieve ontwikkelingen op poten te zetten en om het hoge energieverbruik aan te pakken.

Kwetsbaarheid verminderen
Het gaat goed in Rivierenland en dat moet natuurlijk zo blijven in de toekomst. Wij willen een regio waarin en waarvan iedereen kan profiteren. Rivierenland is een kwetsbare regio, met veel praktisch opgeleiden, veel kleine bedrijven en een hoog energieverbruik. Als het slechter gaat in Nederland, zijn wij de eersten die dat voelen. Wij willen deze kwetsbaarheid verminderen, maar dat kost geld. Daarvoor willen wij een zogenaamde Regiodeal met het Rijk sluiten.

De Regiodeal
Het nieuwe kabinet heeft de Regiodeal geïntroduceerd: een overeenkomst met lokale en regionale overheden (en hun partners) om te investeren in projecten die de regio’s sociaal-economisch versterken. Omdat geen regio hetzelfde is, geeft elke regio zelf aan welke thema’s het belangrijkst zijn in de eigen streek. Er is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar om kansen, uitdagingen en problemen aan te pakken. Per Regiodeal is er minimaal 5 en maximaal 40 miljoen euro beschikbaar. De partners in de deals moeten hetzelfde bedrag bijdragen.

Onze plannen
Om een toekomstbestendige regio te blijven, gaan onze onderwijsinstellingen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en het talent dat in Rivierenland zit volledig benutten. Wij gaan nieuwe opleidingen ontwikkelen en mensen in zogenaamde overschotberoepen vroegtijdig omscholen. Zo zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk mensen ook in de toekomst werk hebben. Onze regio telt veel kleine familiebedrijven. Om hun kwetsbaarheid te verkleinen, gaan wij ze helpen om beter samen te werken en kansen te benutten. Zo kunnen zij een vliegwiel voor innovatie zijn. Daarnaast gaan wij de verduurzaming van de regio versnellen. Wij willen dat ook kwetsbare inwoners daarvan gaan profiteren.

 
Kosten
Wij beramen de kosten van deze plannen om Rivierenland toekomstbestendig te houden op 13,4 miljoen euro. Daarvan investeren wij zelf de helft. De andere helft vragen wij van het Rijk in onze Regiodeal. Zij kan helpen om experimenteerruimte te creëren, budgetten te ontschotten en onze projecten te versnellen.

Samenwerkende partners
In Rivierenland werken deze partners samen in de Regiodeal:

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief