Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

28 augustus 2018

Provincie Gelderland ondersteunt RIF-project van Greenport Gelderland

Agri_Businesspact.jpg

Eén van de eerste initiatieven die in 2017 werd gehonoreerd met een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland kwam van Greenport Gelderland. Haar verkenning naar een duurzame kennisinfrastructuur in de tuinbouw in Rivierenland leidde tot het project ‘Leren en innoveren in de Tuinbouw’. Dit initiatief kan nu ook rekenen op steun van de provincie Gelderland.

Uitdagingen en veranderingen voor de tuinbouwsector
Het project ‘Leren en innoveren in de Tuinbouw’ ondersteunt agro(logistieke) bedrijven in Rivierenland bij het verbeteren van hun marktpositie. Dat is nodig, want de tuinbouw staat aan de vooravond van een grote en fundamentele verandering. De (wereld)voedselvoorziening wordt steeds meer gezien als strategisch mondiaal vraagstuk, met een vergelijkbare impact als energie of water. Dus net zoals bij water en energie vragen wij ons af hoe wij nu en in de toekomst voldoende voedsel hebben. Wereldwijd staat de tuinbouwsector voor de uitdaging om de bevoorradingsketen, het (internationale) partnerschap in biotechnologie, de productie, afzet en verwerking van voedsel te verduurzamen. In de tuinbouw is Nederland hierin gidsland.

Noodzaak van een kennisinfrastructuur
Bedrijven ondervinden voelbaar de consequenties van deze verandering: het verspreidingsgebied wordt groter, het volume stijgt en er worden ook steeds hogere eisen gesteld aan ondernemerschap en leiderschap. Hoefde een ondernemer een generatie geleden ‘alleen’ groene vingers te hebben, nu moet het managementteam een veelvoud aan kwaliteiten in huis hebben. Om hieraan te kunnen voldoen, is volgens Greenport Gelderland een duurzame kennisinfrastructuur in de Rivierenlandse tuinbouwbranche nodig. Rian Verwoert, voorzitter Greenport Gelderland: “De afgelopen jaren heeft het tuinbouwcluster in Gelderland hard gewerkt op thema’s als innovatie en ondernemerschap. Dit project zorgt voor nóg een extra stimulans op dit gebied, door de realisatie van een duurzame kennisinfrastructuur in Gelderland voor de tuinbouw. Deze infrastructuur is een belangrijke succesfactor voor een gezonde economische structuur en de continuïteit van de bedrijven die hier gevestigd zijn.”

Steun vanuit Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland
De Economic Board van het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland zag het belang hiervan in en honoreerde de aanvraag van Greenport Gelderland voor een haalbaarheidsstudie naar het ontwikkelen van zo’n kennisinfrastructuur. Dit project toont helder aan dat steun van het RIF méér steun kan genereren. Henny van Kooten, speerpuntvoorzitter Economie & Logistiek Regio FruitDelta Rivierenland: “Dit project is goed voor de regionale economie van morgen en laat tegelijkertijd ook zien dat het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland zijn vruchten afwerpt. Een uitstekend voorbeeld van een project waarbij ondernemers, innovatie en onderwijs centraal staan. Ik ben dan ook verheugd dat het op deze extra steun van provincie Gelderland mag rekenen via de Gelderse corridor.”

Wat vooraf ging
De afgelopen jaren hebben zeventig tuinbouwbedrijven in Gelderland elk hun eigen bedrijfsopleidingsplan gemaakt in het succesvolle project ‘Opleiden en ontwikkelen van vakmensen’ van Greenport Gelderland. Het enthousiasme van deze telers was voor Greenport Gelderland de inspiratie voor de opzet van het project ‘Leren en innoveren in de tuinbouw’. Het maken van een bedrijfsopleidingsplan, zo blijkt uit de evaluatie van dit Gelderse project, is namelijk de sleutel om ondernemers en medewerkers in tuinbouwbedrijven actief aan het leren te krijgen. En dit is een belangrijke voorwaarde om tot economische spin-off in deze concurrerende sector te komen én te blijven, te midden van een internationale transportcorridor.

Opleidingsaanbod aansluiten op ontwikkelingen tuinbouwsector
Het opleidingsaanbod moet aansluiten bij ontwikkelingen binnen de tuinbouwsector. Hiervoor moet het huidige opleidingsaanbod veranderen. Om dat goed te doen, worden regionale kennisnetwerken ingericht waarin corridorpartners als Greenports, opleidingsinstituten, banken en accountants samenwerken aan programmatische leerlijnen. Deze leerlijnen sluiten nauw aan op de kennis en innovatievraag van ondernemers in de regio. Zo intensiveert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en kan gefocust worden op innovatie en internationalisering.

Subsidie van € 460.000,-
Provincie Gelderland kent het project een subsidie toe van € 460.000,-, ondermeer via de gebiedsopgave Gelderse Corridor. Naast de provincie participeren ook andere partners, waaronder de ondernemers zelf en het sectorfonds.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief