Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 augustus 2018

Gedeputeerde Drenth bezoekt toonaangevende tuinbouwbedrijven FruitDelta Rivierenland

Gedeputeerde Peter Drenth en Hans Beenakker.jpg

De nieuwe gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland bracht een bezoek aan vier toonaangevende Rivierenlandse tuinbouwbedrijven. In het gezelschap van enkele collega’s van de provincie, ondernemers en (loco-)burgemeesters en wethouders van Regio Rivierenland maakte hij kennis met onze succesvolle laanboom-, fruit-, paddenstoelen- en glastuinbouw.

Tuinbouwpacten in FruitDelta Rivierenland
De heer Drenth is sinds 30 mei 2018 verantwoordelijk voor onder andere vitaal platteland (natuur, landbouw). De Rivierenlandse tuinbouwpacten hebben dus zeer zijn aandacht. De bedrijven die hij en zijn gezelschap bezochten, maken onderdeel uit van de tuinbouwpacten van Greenport Gelderland, die de toer ook organiseerde: het Laanboompact, het Fruitpact, het Paddenstoelenpact, en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen.

Champignon-innovatie, mede mogelijk gemaakt door het RIF
De heer Drenth zag met eigen ogen hoe hoog Rivierenlandse tuinbouwbedrijven inzetten op innovatie. Om vernieuwingen mede mogelijk te maken, kunnen ondernemers en ondernemende inwoners met een goed plan een aanvraag voor (financiële) steun indienen bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Dat deed ook Jarno Goesten Champignons uit Ammerzoden, één van de bezochte bedrijven. Zijn aanvraag voor het project ‘Champignons – Vitamine D4-booster’ gooide dit jaar hoge ogen bij de Economic Board van het fonds. Mede dankzij de financiële injectie uit het fonds kon het champignonteeltbedrijf starten met het verhogen van het vitamine D-gehalte in champignons. De heer Goesten (foto onder) sprak de verwachting uit dat nog vóór het einde van het jaar deze champignons in de winkel zullen liggen.

Sterke laanboom-, fruit- en glastuinbouwbedrijven
Het Laanboompact had een rondleiding georganiseerd door de kwekerij van het bedrijf van Wim Crum en Gebr. Verwoert (foto onder). Dit bedrijf is een klinkend voorbeeld van wat laanboombedrijven kunnen doen om leidend te blijven binnen Europa. Het is de sectorambitie om in 2030 Europees marktleider te zijn.

Het Fruitpact werd prachtig vertegenwoordigd door het fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel (foto onder). Mans Allure Gerbera in Brakel toonde waar de Rivierenlandse glastuinbouw sterk in is. Dit bedrijf kweekt mini-Gerbera’s en liet zien hoe hij zich met diverse projecten op het gebied van tuinwaterafvoer, CO2-leiding en all-electric voortdurend ontwikkelt.

Samen de tuinbouwsector toekomstbestendig maken
Zowel tijdens de bedrijvenbezoeken als daarbuiten, bijvoorbeeld tijdens de lunch, wisselden de bezoekers volop met elkaar van gedachten over de tuinbouwactiviteiten in FruitDelta Rivierenland. Gedeputeerde Drenth: “Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en proactiviteit van de sector. Door deze houding werkt de sector aan zijn toekomstbestendigheid. De provincie reikt de hand om hier samen verder over na te denken. Omdat FruitDelta Rivierenland een belangrijk tuinbouwgebied is, willen wij de tuinbouwsector oproepen om de bescheidenheid achter zich te laten.”

Besproken onderwerpen
Tijdens de bedrijfsbezoeken bespraken de heer Drenth, de bestuurders en ondernemers een breed pallet aan onderwerpen: duurzaamheid (energie), beschikbaarheid en huisvesting van arbeidskrachten, beschikbaarheid van grondareaal en hoe dit via een grondbank georganiseerd kan worden, bedrijfsverplaatsing glastuinbouw, collectief CO2-netwerk en het organiseren van een level playing field binnen FruitDelta Rivierenland. Deze onderwerpen hebben raakvlakken met de Versnellingsagenda Duurzaam Doen en de Agenda 2020 van Greenport Gelderland en het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma van FruitDelta Rivierenland.

Vervolg
Medio september is een vervolgoverleg gepland tussen Greenport Gelderland en de provincie om met elkaar de besproken onderwerpen uit te diepen. Dit overleg wordt georganiseerd rondom de thema’s Energie/Duurzaamheid en Collectief CO2-netwerk. Verder heeft regiovoorzitter Hans Beenakker de geduputeerde uitgenodigd voor een verdere kennismaking met het Algemeen Bestuur van Regio FruitDelta Rivierenland. Tijdens het Fruitcorso op 15 september in Tiel zal hiervoor een eerste aanzet worden gedaan. 

Meer informatie over FruitDelta Rivierenland: www.fruitdelta.nl


Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief