Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 mei 2017

€ 500.000,- van Provincie Gelderland voor Agro Business Centre

ABC Opheusden.png

Geweldig nieuws voor het Agro Business Centre in Opheusden en onze speerpunten Agribusiness en Economie & Logistiek! Provinciale Staten van Gelderland stellen een bijdrage beschikbaar van € 500.000,-.

Versterking Agro Business Cluster
Deze bijdrage komt vanuit het budget voor de gebiedsgerichte opgave de Gelderse corridor.  Met dit bedrag wil de provincie het Agro Business Cluster in onze regio verder versterken.

ABC levert bijdrage aan speerpunten
Het Agro Business Center (ABC) wordt een belangrijk middel voor het organiseren van handel, samenwerking en innovatie in de laanboomsector. Het is hiermee ook een middel voor het vergroten van de toegevoegde waarde in de marktketen. De oprichting van een Laanboomcentrum - een bedrijventerrein op het ABC met regionale, nationale en internationale producenten van laanbomen - is een onmisbaar stukje van de complete puzzel. Het ABC vormt een belangrijke bijdrage aan onze speerpunten Agribusiness en Economie & Logistiek.

ABC brengt partijen in laanboomcluster fysiek samen
De ontwikkeling van het ABC is een breed gedeelde wens die in het laanboomcluster al vele jaren op de agenda staat. Het is de ambitie om het uit te laten groeien tot een plek die meerwaarde biedt voor de laanboomsector. Het organiseren en stimuleren van samenwerking, innovatie en kennisdeling vergroot de toegevoegde waarde. Dit is cruciaal voor een duurzame economische ontwikkeling en het behoud van werkgelegenheid in deze belangrijke sector. De meerwaarde wordt bereikt door de partijen in het laanboomcluster fysiek samen te brengen, binnen het ABC en vooral binnen het Laanboomcentrum. Het Laanboompact benoemde de ontwikkeling van het ABC daarom eerder als één van de belangrijkste opgaven. Met de provinciale bijdrage wordt - naast de ontwikkeling van het ABC - ook een belangrijke randvoorwaarde ingevuld voor de duurzame (economische) ontwikkeling van alle partijen in het marktcluster van de laanboomteelt.

Het ABC: samenkomst van handel, samenwerking en innovatie

Op het ABC komt ook een laanboomgebouw (zie artist impression) dat het functionele hart zal vormen en het ‘visitekaartje’ van het ABC is. Het gaat om een gebouw dat een echte landmark is. Het krijgt een bijzondere architectuur en wordt een markant en gemakkelijk te herkennen punt, gelegen in een setting van groen en water. Het ABC zal naast een centrum voor (virtuele en fysieke) handel, ook een opleidingscentrum met stageplekken in de nabijgelegen bedrijven worden. Hier komen handel, samenwerking en innovatie echt samen.

ABC wordt zichtbare landmark
Vanaf de A15, de belangrijke Gelderse agri-corridor, zal het ABC voor iedereen zichtbaar zijn. Het is de planning om het ABC dit jaar, uiterlijk (eerste helft) volgend jaar op te leveren.

Zie ook:

 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief