Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 mei 2017

Denk mee over de ontwikkeling van een Klompenpad in/om Opheusden

Klompenpad.jpg

Vanavond - 31 mei - vindt de startavond plaats van de ontwikkeling van een Klompenpad in en om Opheusden. Wilt u meedenken over de ontwikkeling van dit Klompenpad? Kom dan naar de startavond!

Startavond
Bewoners uit Opheusden ontwikkelen samen met de gemeente Neder-Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een nieuw Klompenpad. De startavond begint om 20.00 uur bij Recreatiepark De Linie, Markstraat 3A in Opheusden. De koffie staat klaar om 19.45 uur.

Wat zijn Klompenpaden?
Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo veel mogelijk over onverharde wegen lopen. Onderweg komt u meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en over cultuurhistorisch en/of landschappelijk interessante objecten, zoals oude boerderijen en namen van straten en paadjes. In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 99 Klompenpaden ontwikkeld en het 100e wordt eind mei geopend. Veel daarvan bevinden zich in Rivierenland. Hier ziet u ze allemaal.  

Enthousiasme
Mensen uit de streek zijn enthousiast en veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te onderhouden en regelmatig te controleren. De nieuwe wandelroute bij Opheusden wordt het tweede Klompenpad in de gemeente Neder-Betuwe.

Werkgroep
Tijdens de startavond wordt u geïnformeerd over de bedoeling van het project. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun ideeën voor een route aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke plekken de moeite waard zijn om te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied liepen.

Route
De informatie dient als basis voor de route. Een werkgroep - waarvoor u zich ook op deze avond kunt aanmelden - bestaande uit bewoners, ondernemers en SLG gaat vervolgens aan de slag om een Klompenpad te realiseren waarvan bezoekers en bewoners van Opheusden volop kunnen genieten en trots op kunnen zijn.

Meer informatie
Mocht u verhinderd zijn voor deze startavond, maar heeft u wel belangstelling voor de klompenpadenwerkgroep? Dan kunt u contact opnemen met: Christien van der Zwart van SLG, telefoon 06-15670475 of e-mail c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl

Kijk ook op www.klompenpaden.nl.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief