Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

9 december 2016

Avond van de Leefbaarheid: aftrap ontwikkelen en verbeteren leefbaarheid in Rivierenland

Op 7 december vond in het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen de Avond van de Leefbaarheid plaats. Provincie Gelderland en Regio Rivierenland organiseerden deze avond in samenwerking met inwoners, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Het event was de aftrap van de intentie om gezamenlijk de leefbaarheid in Rivierenland verder te ontwikkelen en te verbeteren.Wat is leefbaarheid?
Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een bepaald gebied of een gemeenschap geschikt is om in te wonen en te werken. Het gaat hierbij om de aantrekkelijkheid ervan. Verschillende factoren bepalen de leefbaarheid: voorzieningen, zoals scholen of ziekenhuizen, het milieu en sociale kenmerken van het gebied, zoals de demografie. Leefbaarheid speelt een grote rol in de keuzes van veel mensen en is vaak belangrijker dan het materialisme. Ook in de politiek speelt het een grote rol. Het gaat niet om de gebouwen, maar om de mensen en de kwaliteit van de omgeving.

Leefbaarheid in Rivierenland
Wat doen we aan leefbaarheid in onze eigen regio en wat kunnen we van elkaar leren? Leefbaarheid gaat om prettig wonen, werken en leven. En dat doen we met zijn allen. Wij vinden het heel belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving in Rivierenland op peil te houden. Maar dat gaat niet vanzelf. Ondanks dat er al mooie initiatieven en projecten zijn op dit gebied, zijn (nog meer) brede schouders, knappe koppen en creatieve handen nodig. Die kwamen samen tijdens de Avond van de Leefbaarheid; meer dan 200 mensen staken de hoofden bij elkaar.

Avond van de Leefbaarheid
Tijdens de informele, dynamische avond in festivalsetting presenteerden diverse leefbaarheidsprojecten zich en was er een leefbaarheidsmarkt. Wat er al gebeurt, hoe de inwoners dit beleven en waar kansen liggen, kwam naar voren tijdens de presentatie van het Leefbaarheidsonderzoek Rivierenland. Er waren workshops van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) over o.a. de wijze waarop de zelf- en samenredzaamheid van inwoners kan worden vergroot en de genodigden hoorden wat de Leefbaarheidsalliantie (Spectrum, Zorgbelang, Huis voor de Jeugd, Plattelandsjongeren Gelderland, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) kan betekenen op het gebied van leefbaarheid. Dit alles vond plaats in de warme, creatieve sfeer van het Toverbaltheater, zelf een goed voorbeeld van hoe de leefbaarheid van verstandelijk beperkten kan worden geoptimaliseerd. De acteurs van het theater verzorgden prachtige voorstellingen en traden op als uitstekende gastheren/-vrouwen. Daarnaast was er volop gelegenheid voor ontmoetingen en om met elkaar te praten over initiatieven en ideeën en contactgegevens uit te wisselen. 

Krachtig vervolg
De Avond van de Leefbaarheid is zeker niet een op zichzelf staand event. Het doel is om er een krachtig vervolg aan te geven met een gezamenlijk actieplan om de leefbaarheid in Rivierenland verder te versterken en te ontwikkelingen. De aanwezigen konden tijdens de avond op een groot ‘intentiebord’ aangeven of zij daaraan willen deelnemen. Vanuit bestuurlijke hoek werd de aftrap voor het ondertekenen van de intentieverklaring ondermeer gegeven door Bea Schouten (gedeputeerde Provincie Gelderland), Miranda de Vries, voorzitter Stuurgroep Leefbaarheid (Regio Rivierenland), Hans Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland) Bert van Swam (wethouder West Maas en Waal) en Griedo Bel (wethouder Lingewaal). Daarnaast zetten ook Hans van Zuijdam (Rabobank) en Gillian Franje (VNO-NCW) hun handtekening op het intentiebord. Gedurende de avond werd hun voorbeeld gevolgd door andere bestuurders, professionals, initiatiefnemers en inwoners. Nieuwe initiatiefnemers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

Website als platform voor leefbaarheid
Leefbaarheid betreft iedere inwoner en er gaat veel gebeuren de komende tijd. Alles daarover zal worden gecommuniceerd op een speciale website, die werd gelanceerd tijdens de Avond van de Leefbaarheid. Deze website is het platform waar alle kennis, ideeën, initiatiefnemers en informatie over leefbaarheid in onze regio samenkomen. Het is een levende site die steeds meer zal worden uitgebreid. Hierop zal zeer spoedig ook de video en fotocompilatie van de avond te zien zijn.    

Kijk op: www.leefbaarheidinrivierenland.nl

Zie ook: Avond van de Leefbaarheid: zo doen we dat met elkaar!

 

 

###

Perscontact (niet voor publicatie)
Stan Herms,Coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling Regio Rivierenland/Projectleider Leefbaarheid Regio Rivierenland
E-mail herms@regiorivierenland.nl
Telefoon (0344) 63 85 73

Foto’s: Sfeerimpressies van de Avond van de Leefbaarheid (David Wolf)

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief