Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

1 december 2016

Regio Rivierenland ondersteunt haalbaarheidsonderzoek toerisme in uiterwaarden Ochten

Haalbaarheidsonderzoek_uiterwaarden.jpg

De Rivierenlandse uiterwaarden zijn karakteristiek voor onze regio. Provincie Gelderland verkent de mogelijkheden voor herontwikkeling van de uiterwaarden bij Ochten.

Tweede haalbaarheidsstudie
Aangezien Recreatie & Toerisme één van onze drie economische Speerpunten is, ondersteunt Regio Rivierenland het onderzoek naar de kansen die er liggen voor meer recreatie en toerisme in dit gebied. Waar in de haalbaarheidsstudie naar Fruitrijk de beleving van fruit en agribusiness centraal staat, richt deze tweede haalbaarheidsstudie zich op het meer beleefbaar maken van het water, de Waal.

Kansen voor toerisme en recreatie
Op dit moment hebben de Ochtense uiterwaarden, die goed zijn ontsloten via de A15 en diverse fiets- en wandelpaden, al een aantrekkingskracht op recreanten. Om het toerisme verder te ontwikkelen, wordt gedacht aan de ontwikkeling van een Toeristisch Overstap Punt rondom de oude veerhaven. Hier zou een bezoekersinformatiecentrum kunnen komen met informatie over de Waal, over de functie van het water en over de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie van het gebied. Hierbij kan de combinatie worden gezocht met onder meer de horeca, struinpaden en uitkijkpunten.

Programma WaalWeelde en onze ondersteuning
Wij verlenen met onze ondersteuning een bijdrage aan de verkenning van Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Druten en gemeente Neder-Betuwe (één van de gemeenten van ons samenwerkingsverband). De verkenning vindt plaats onder de vlag van het provinciale programma WaalWeelde. Dat heeft als doel een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal en een aantrekkelijke inrichting van het gebied voor bewoners en bezoekers. Regio Rivierenland wil het initiatief met kennis en lobby ondersteunen en tevens een klankbordrol vervullen. Ook kan ons Regionaal Investeringsfonds voor ondernemers (naar verwachting begin 2017 operationeel) onder de aandacht van private partijen worden gebracht.

Relatie met Regionaal Ambitiedocument 2016-2020
De ondersteuning van Regio Rivierenland voor de verkenning en marktconsultatie rondom de gebiedsontwikkeling past binnen de opgave van ons Regionaal Ambitiedocument: een bijdrage leveren aan het vergroten van het toeristisch aanbod en het meer beleefbaar maken van het water in de regio. Volgens ons ambitiedocument behoort het water tot het DNA van onze regio.

Inbreng inwoners
De inbreng van inwoners, ondernemers, gebruikers van het gebied en overige belanghebbenden is ook onmisbaar bij de verkenning. Daarom vond op 28 november een inloopavond plaats waarbij de 80 aanwezigen werden geïnformeerd en al hun ideeën konden delen. Vanuit Regio Rivierenland waren Herman Gerritsen en Hans Keuken (wethouders gemeente Neder-Betuwe) en Willem Jan Stegeman (secretaris a.i.) aanwezig. Was u niet bij de inloopavond, maar heeft u wel goede ideeën, dan kunt u deze nog tot en met 16 december aanleveren via e-mailadres waalweelde@gelderland.nl.

Samenwerking met marktpartijen
Het is de bedoeling dat de plannen uiteindelijk samen met marktpartijen worden gemaakt en uitgevoerd. De volgende stap is dat er marktconsultatie zal plaatsvinden om te onderzoeken welke rol marktpartijen kunnen spelen bij de herinrichting van het gebied. De besturen van de betrokken overheden besluiten uiteindelijk of er een verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling op deze locatie komt.

 

Meer lezen: Bladerend door de tijd - Een kroniek in kaartbeelden van gebied De Ossenkop in Ochten als bron van inspiratie voor de ontwikkeling van een recreatief transferium (pfd, 3,75MB)


Foto's: Provincie Gelderland/gemeente Neder-Betuwe 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief