Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 september 2016

Regio Rivierenland en Provincie Gelderland zetten leefbaarheidsproject op

Leefbaarheid.jpg

Sinds april 2016 zijn Regio Rivierenland en Provincie Gelderland, in samenwerking met een aantal (maatschappelijke) partijen en inwoners, bezig met het opzetten van een regionaal leefbaarheidsproject. 

Prettig kunnen wonen, werken en leven staat onder druk
Leefbaarheid of "prettig kunnen wonen, werken en leven" is uiteraard iets van alle tijden, maar staat als gevolg van verschillende nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer onder druk.

Onderzoek naar stand van zaken geeft inzicht
Om in de toekomst gericht in te kunnen zetten op het verbeteren van de leefbaarheid in Rivierenland, bestaat bij de gemeenten de behoefte meer inzage te krijgen in de leefbaarheidsopgaven en -ambities van de regio. In dat kader wordt op dit moment door Alterra (Wageningen UR) en Krachtige Kernen (Hogeschool Arnhem Nijmegen) een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van leefbaarheid in Rivierenland. In deze inventarisatie staat de verbinding tussen systeemwereld (wat denken bestuurders en beleidsmakers dat goed is voor burgers) en leefwereld (wat willen burgers zelf) centraal en is extra aandacht voor de (groepen) inwoners die in de huidige situatie nog niet automatisch bij leefbaarheidsinitatieven zijn aangesloten of daarvan profiteren.

Congres t.b.v. vaststellen uitvoeringsprogramma
Om de resultaten van deze inventarisatie met iedereen te delen die betrokken is bij leefbaarheid betrokken en kennis, ervaringen en good practices op het gebied van leefbaarheid(sprojecten) uit te wisselen, wordt op 7 december een congres georganiseerd voor betrokken inwoners, raadsleden, bestuurders, beleidsmakers en (maatschappelijke) partijen binnen Rivierenland en geïnteresseerden buiten de regio. Doel van het congres is het gezamenlijk vaststellen van een uitvoeringsprogramma leefbaarheid voor Rivierenland, zodat (daar waar nodig) leefbaarheidsprojecten en initiatieven verder kunnen worden ontwikkeld of tot stand kunnen komen.

Monitoring in de toekomst
Om tijdig bij te kunnen sturen op de leefbaarheidsprojecten die aan de hand van deze uitvoeringsagenda leefbaarheid worden opgezet, wordt in dit project tevens gekeken naar hoe deze leefbaarheidsprojecten in de toekomst kunnen worden gemonitord.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief