Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

28 september 2016

Toegenomen zorg- en preventietaken voor Team Leerplicht

Leerplicht.jpg

September is traditiegetrouw altijd een drukke maand voor de leerplichtambtenaren. Dit jaar werden zij al bij de start van het schooljaar geconfronteerd met ingewikkelde zorgcases.

 

Speciale aandacht voor overstappers van vmbo naar mbo
Deze maand is druk, omdat actief moet worden gemonitord of alle jongeren tussen de 5 en 18 jaar op een school of onderwijsinstelling staan ingeschreven. Daarbij gaat altijd speciale aandacht uit naar de groep leerlingen die de overstap maakte van het vmbo naar het mbo. Dit jaar hebben leerplichtambtenaren hier echter minder tijd aan hoeven te besteden.

Veel minder tussen wal en schip

De ervaring leert dat deze leerlingen bij de overstap nog weleens tussen wal en schip dreigen te vallen. Maar dat is nu veel minder het geval. Dit komt enerzijds door de goede samenwerking met scholen en anderzijds vanwege een op handen zijnde wetswijziging, waarbij mbo-leerlingen zich al veel eerder in het schooljaar moeten inschrijven bij het mbo.

Trend: meer ingewikkelde zorgcases
Dit betekent echter niet dat de druk er bij de leerplichtambtenaren af is. Opvallend is dat de leerplichtambtenaren al bij de start van het schooljaar worden geconfronteerd met ingewikkelde zorgcases. Deze trend was de afgelopen jaren al zichtbaar, maar lijkt zich steeds sterker en prominenter te manifesteren. Het is dus een goede zaak dat leerplicht/school en zorg elkaar steeds meer en vroeger gaan vinden.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief