Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

20 september 2016

Evaluatie Logistieke Hotspot Rivierenland tijdens speerpuntberaad

Logistic Hotspot.jpg

De evaluatie van de stuurgroep Logistieke Hotspot Rivierenland was het belangrijkste onderwerp op de agenda van het speerpuntberaad Economie en Logistiek.

Onderwerpen speerpuntberaad
Naast de evaluatie werd er ook gesproken over een eventuele update van de detailhandelsvisie en het beleid voor aanbesteding door lokale overheden. Ook gaf de werkgeversorganisatie VNO-NCW een presentatie over de meerwaarde van samenwerking in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Nieuwe voorzitter: de heer Henny van Kooten
Dit was de eerste vergadering onder leiding van de nieuwe voorzitter van het regionale speerpunt Logistiek en Economie: de heer Henny van Kooten. Hij volgt Rian Verwoert op, die vanwege een veranderde samenstelling van het college in de gemeente Neerijnen het stokje overdroeg. Naast voorzitter van het speerpuntberaad en burgemeester van Maasdriel, is Henny van Kooten ook lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland.


Evaluatie Logistieke Hotspot Rivierenland

Op verzoek van de gemeenten bij de oprichting van Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) in 2014 is er in 2016 een evaluatie uitgevoerd. Hoewel Regio Rivierenland door de activiteiten van LHR beter op de kaart is gezet, zijn er zorgen over de duurzaamheid van de organisatie. Het oorspronkelijke verdienmodel om de organisatie in stand te houden, voldoet niet aan de verwachtingen. Voor een startkapitaal hebben de tien gemeenten betaald voor certificaten, evenals dat andere partners dat gedaan hebben. Door grondverkoop zou geld vrij moeten komen voor projecten en het in stand houden van de organisatie, maar de grondverkoop blijft door uiteenlopende zaken achter, zoals bijvoorbeeld de vertraging rondom Medel II.

De leden van het speerpuntenberaad bevestigden het nut en de noodzaak van de organisatie LHR en vinden dat de organisatie duurzaam moet zijn. Ze stellen de vraag aan de stuurgroep LHR om na te gaan welke financieringsopties er zijn en hoe het bestaande verdienmodel te verbeteren is. In deze stuurgroep zitten naast leden van de organisatie zelf, betrokkenen bij de organisatie LHR, zoals lokale gemeenten en ondernemers. Ook de communicatie over de activiteiten van LHR kan beter. De stuurgroep heeft inmiddels afgesproken om dat op te pakken. Beide onderwerpen komen bij de volgende speerpuntbijeenkomst weer aan de orde.

Nieuwe governance-structuur Logistic Valley
In het kader van de gebiedsopgave Gelderse Corridor werkt de organisatie LHR mee aan een nieuwe governance-structuur onder regie van Provincie Gelderland. LHR zal zich verder verbreden en aansluiting zoeken met de overkoepelende organisatie Logistics Valley. Deze organisatie bestrijkt een groter gebied dan regio Rivierenland, namelijk het zuidelijke deel van provincie Gelderland. Vanwege deze ontwikkeling is het belangrijk dat de stuurgroep LHR in stand blijft om de regionale inbreng optimaal te kunnen inbrengen, aldus de voorzitter van de stuurgroep LHR Corry van Rhee (rechts op de foto).

Verder met een verdieping detailhandelsvisie?
In 2013 is er een concept-detailhandelsvisie in opdracht van Regio Rivierenland opgesteld. Niet alle gemeenten hebben over deze conceptvisie een besluit genomen. Inmiddels hebben de meeste gemeenten de inzichten van deze visie vertaald in gemeentelijk lokaal beleid. Het speerpuntberaad adviseert om geen verdiepingsslag te maken van de bestaande visie. Wel is voorgesteld om elkaar te informeren over ontwikkelingen om zo optimaal op de hoogte te zijn van elkaars ontwikkelingen.

Aanbesteden door lokale overheden
De lokale overheden kunnen door hun aanbestedingen de lokale en regionale economie stimuleren, aldus Chrismar Huls en Hans Bakker van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zeven gemeenten in Regio Rivierenland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om hun aanbestedingsbeleid te verbeteren. Via een enquête is duidelijk geworden dat er meer afstemming tussen gemeenten en ontmoetingen tussen gemeenten en ondernemers wenselijk is. Op 24 november organiseert VNO-NCW een marktdag voor ondernemers en gemeenten in het gemeentehuis van gemeente Buren in Maurik. Het speerpuntberaad adviseert om enkele gemeenten ambtelijk te laten deelnemen in een werkgroep die met de verbeteringen aan de slag gaat.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief