Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 juni 2016

Regionaal investeringsfonds: Rivierenlandse colleges op werkbezoek bij Metropool Eindhoven

rif2.jpg

Een 15 tal leden van de colleges van de 10 gemeenten in Regio Rivierenland bracht op 22 juni een werkbezoek aan Metropool Eindhoven om inspiratie en praktijkervaring op doen bij een regio die succsvol werkt met een regionaal investeringsfonds met inleg van alle gemeenten.

Momenteel verkent Regio Rivierenland een dergelijk investeringsfonds met als doel om regionale projecten aan te jagen. De Metropool Eindhoven timmert met gebruik van een dergelijk fonds inmiddels mondiaal aan de weg.

De gehele regio heeft er profijt van
Burgemeester Boy Swachten van gemeente Bladel en voorzitter van de Adviesgroep Stimuleringsfonds verwelkomde onze regionale bestuurders. ''Wat in de Metropool Eindhoven wordt bedacht aan innovatie, wordt ook in de metropool gemaakt. De hele regio heeft profijt van de ontwikkelingen in de metropool. Als het regent in Eindhoven, druppelt het in gemeente Bladel," zo stelde hij. ''Het stimuleringsfonds is er voor vernieuwing, onderzoek en haalbaarheidsstudies. Er is jaarlijks ca € 3,5 miljoen euro te verdelen, dat komt neer op een inleg van € 3,- per inwoner van de regio. Een adviesgroep adviseert over het toekennen van middelen aan projecten. Die adviesgroep bestaat uit twee leden van de overheid, 2 kennisinstellingen en 2 ondernemers. Het Algemeen Bestuur van de Regio neemt het definitieve besluit. We durven te stellen dat er een multiplier van 9 optreedt.''

Start-Ups als strategie voor economische groei
Bert-Jan Woertman, lid van het management team High Tech Campus Eindhoven, hield een verhaal over Start-Ups (het starten van nieuwe bedrijven die zich richten op innovatieve technologieën) en de relatie met het stimuleringsfonds en het bedrijf HighTechXL, waar de bijeenkomst plaatsvond. Zij richten zich op het faciliteren van Start-Ups en maken onderdeel uit van de slimste vierkante kilometer in Eindhoven. Ze passen een concept toe om ideeën om te zetten in een businessplan met een internationale positionering. Start-Ups worden in de metropool Eindhoven ingezet als motor voor economisch groei. Een baan genereert 9 banen in de keten. Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van deze aanpak is het zogenaamde ecosysteem op de campus. Bedrijven en kennisinstellingen zitten dicht bij elkaar en sociale netwerken zorgen voor meer dan twee derde van de innovatie. Herhaaldelijke ontmoetingen zijn essentieel. ''Kopieer vooral niet, blijf authentiek en breng je eigen sociale netwerken in stelling'', was zijn advies.

Eindhoven heeft hardware als unieke focus
Eric Broekhuizen, COO en Program Director High TechXL: "De campus richt zich op de techniek, de hardware en dat is de focus voor metropool Eindhoven. De campus werkt met een uitvoeringsprogramma, dat aanhaakt bij: het internationale netwerk via expats, studenten van universiteiten en mentoren uit het (internationale) bedrijfsleven. Ook zijn er demonstratiedagen. Van de 100 Start-ups worden er 20 tot 30 uiteindelijk succesvol. Dat moet je je als investeerder realiseren. De Start-ups kunnen met een aanjaagbedrag uit het stimuleringsfonds ook bijdragen van andere investeerders genereren. Sommige Start-ups worden opgekocht door het internationale bedrijfsleven. Die brengen op die wijze een versnelling aan in hun eigen innovatieproces. Ook het regionale MKB profiteert mee. Overname van Start-ups leidt tot gerenommeerde merken op de Campus (oa Intel en IBM), die zich op die manier weer verbinden aan de Regio, waardoor je positie in het buitenland weer wordt versterkt."

Van Start-Ups naar doorgroei
Erik Plasmans van het bedrijf ZENS Wireless Charging, monteert sensoren in kantoormeubelen om zo een telefoon draadloos op te kunnen laden. Zij zijn als Start-Up gestart en realiseren, in tegenstelling tot vele anderen, doorgroei. Zij werken samen met andere bedrijven op de campus. Frank de Jong van het bedrijf Emultech, levert techniek voor de farmaceutische industrie en is op zoek naar innovaties in de regio die geschikt zijn voor het regionale MKB.

Ontmoetingen zijn belangrijk voor Regio Rivierenland
Hans Beenakker, beoogd voorzitter van Regio Rivierenland concludeerde na afloop: ''Ontmoetingen en netwerken zijn voor Regio Rivierenland belangrijk en laten ook wij professionals meedenken in een nog op te richten Rivierenlandse Economic Board. Interessant voor onze regio is, dat met Start-ups zorgen voor versnellingen in economische groei, die weer interessant zijn voor met name het MKB.''

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief