Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 juni 2016

Hans Beenakker nieuwe voorzitter Regio Rivierenland

beenakker.jpg

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in de vergadering van 29 juni 2016 burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel benoemd als voorzitter van Regio Rivierenland.

Benoeming op voordracht raden
De benoeming van Hans Beenakker is op unanieme voordracht van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hans Beenakker wordt onafhankelijk voorzitter in de bestuursstructuur van Regio Rivierenland. Hij volgt burgemeester Roland Van Schelven van de gemeente Culemborg op die na 5,5 jaar voorzitterschap afscheid neemt van Regio Rivierenland. Dit in verband met het neerleggen van zijn functie als burgemeester van Culemborg op 1 september aanstaande.

Positie en rol voorzitter
Hans Beenakker krijgt een onafhankelijk positie in het bestuur en staat boven de partijen. De voorzitter heeft de portefeuille Strategische Communicatie en treedt op als:
1.    voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;
2.    bindende factor achter de gemeentelijke samenwerking;
3.    boegbeeld voor Regio Rivierenland;
4.    bestuurder van het gehele Rivierengebied;
5.    klankbord voor de organisatie.    

Verdere benoemingen
Hans Beenakker was voorheen vicevoorzitter van Regio Rivierenland en in het Dagelijks Bestuur van de Regio voorzitter van het speerpuntberaad Agribusiness. Jan de Boer van de gemeente Buren volgt hem op als vicevoorzitter en burgemeester Thomas Steenkamp van de gemeente West Maas en Waal is benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland met de portefeuille Agribusiness. De gemeenteraad van Tiel heeft wethouder Laurens Verspuij benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief