Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

22 juni 2016

Eerste verkenningsbijeenkomst maandevenement succesvol verlopen

Gesprekstafel_1.jpg

Samen met Stichting 4-Stromenland en Rivierenlandse ondernemers en organisaties in de recreatie- en tuinbouwsector hebben wij de eerste stap gezet om een aansprekend maandevenement rond het thema ‘fruit en oogst’ in Rivierenland tot stand te brengen. 

Eerste verkenning
Op 14 juni kwamen alle partijen samen in Van der Valk Hotel in Tiel voor een eerste verkenning en was er volop ruimte voor het delen van ideeën en aanbevelingen.


Doel evenement
Het speerpuntberaad Recreatie en Toerisme van Regio Rivierenland en de organisatie van het Fruitcorso Tiel (Stichting 4-Stromenland) willen met het jaarlijks terugkerende evenement nationale bekendheid verwerven. Jan de Boer, voorzitter van het regionale speerpuntberaad Recreatie en Toerisme van Regio Rivierenland: ''Wij willen de bekendheid en de aantrekkingskracht van onze mooie regio vergroten en het toerisme en de recreatie een boost geven. Met een jaarlijks terugkerend maandevenement kunnen wij onze regio prominent in de kijker spelen. Als overheid willen wij hierbij een stimulerende rol vervullen.''

Presentaties en inspiratieverhaal
De organisatoren konden tijdens de verkenningsbijeenkomst rekenen op veel animo; de zaal zat vol betrokken en enthousiaste ondernemers en organisaties. Zij werden welkom geheten door Jan de Boer en vervolgens meegenomen in het programma door gesprekleider Fred Eggink van Stichting 4-Stromenland (foto rechts). Teddy Vrijmoet, directeur van Stichting Vierdaagse Feesten Nijmegen (foto onder), bracht een bijzonder inspiratieverhaal.''Maak duidelijk aan de bezoekers wat er te doen is in de regio en haak aan bij wat er al is'', was haar advies. Annoesjka Wintjes, speerpuntcoördinator Recreatie & Toerisme van Regio Rivierenland, scheen haar licht over enkele state of the art-evenementen in de regio (zoals het Fruitcorso, Appelpop en Bloesemtochten). De conclusie was dat er al veel gebeurt in de regio qua evenementen, zowel in het voorjaar, zomer als najaar.  

Gesprekstafels: ideeën en behoeften
Na de presentaties gingen de aanwezigen uiteen in zes gesprektafels en bogen zij zich over de vragen hoe de diverse bestaande evenementen in het voor- en najaar verbonden kunnen worden, hoe het evenement nationaal bekend kan worden gemaakt, hoe het Fruitcorso kan worden ‘verbreed’ en welke andere zaken belangrijk zijn in het kader van het op poten zetten van een aansprekend maandevenement.

 

Op een grote kaart van regio Rivierenland konden de aanwezigen aangeven welke bestaande evenementen zij kennen.  

Eerste denkbeelden en conclusies
Tijdens de centrale, samenvattende terugkoppeling van de gesprekken kwam een grote actiebereidheid van de partijen naar voren. Duidelijk is dat er in de regio al talloze aansprekende evenementen zijn. Deze moeten met elkaar worden verbonden om eenduidig en herkenbaar naar buiten te kunnen treden als één sterk merk met één beeldmerk en één slogan. En uiteraard met één volledige evenementenkalender. De regio moet zichzelf laten zien, trots durven te zijn en dit ook uitdragen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig waarbij ook de telers moeten worden betrokken. We moeten ons afvragen waar we over 15 à 20 jaar (willen) staan en aandacht schenken aan fruit in combinatie met vitaliteit en gezondheid. Diverse ideeën kwamen naar boven. Zo werd geconcludeerd dat we niet één evenement hoeven te organiseren, maar elke maand diverse evenementen koppelen aan een maandthema dat altijd in het teken staat van fruit en oogst.
Het Fruitcorso kan worden verbreed door elke deelnemende gemeente een dag van de week voor het corso toe te wijzen die zij zelf kan inrichten. Ook kan er een (fiets)route langs de praalwagens worden ontwikkeld, al dan niet in een arrangement met een hotelovernachting. En zo waren er nog meer al heel concrete ideeën waarover de aanwezigen enthousiast waren.Vervolg

Jan de Boer zegde toe dat we nagaan hoe we de bijeenkomst een vervolg kunnen geven. Een uitgebreid verslag is hier te vinden. 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief