Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 maart 2016

Succesvolle Dag van de Leerplicht in regio Rivierenland

dag-van-de-leerplciht-logo.jpg
Binnen regio Rivierenland is op ludieke wijze stilgestaan bij de Dag van de Leerplicht, elk jaar op de derde donderdag van maart. Deze dag staat in het teken van het recht dat ieder kind heeft op onderwijs. Binnen regio Rivierenland sloegen de leerplichtambtenaren van de Rivierenlandse gemeenten, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten Regio Rivierenland (RMC) en ROC Rivor de handen ineen om het recht op onderwijs te vieren. Bij ROC Rivor rolden zij de rode loper uit voor de studenten om hen vervolgens nog eens extra in het zonnetje te zetten als ze op tijd binnen waren.

Waarom een Dag van de Leerplicht?
Deze dag staat in het teken van het recht dat ieder kind heeft op onderwijs. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens een speciale dag de leerplicht - de derde donderdag in maart - onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen en jongeren te stimuleren door te zetten, wordt getracht om schooluitval terug te dringen. 

 

Waardering voor leerlingen
Op donderdag 17 maart vormden de leerplichtambtenaren, de medewerkers van het RMC en ROC Rivor vanaf 8.00 uur een erehaag als warm welkom voor de studenten. Zij ontvingen een gebakje en een leuke gadget als aanmoediging dat ze op de goede weg zijn om hun diploma te behalen.

Studenten die er niet waren, werden ook meteen gemist en nagebeld door Cees Brouwer (voorzitter College van Bestuur ROC Rivor), Sandra Huijnen (foto, RMC-coördinator Regio Rivierenland), Arno Janssen (verzuimcoördinator ROC Rivor) en een team Leerplicht-RMC bestaande uit Gerrit Overdijk (RMC Regio Rivierenland), Niek van de Wiel (leerplicht Culemborg) en Marion van Doorn (regionaal team Leerplicht). Op vriendelijke wijze vertelden zij de jongeren dat zij gemist werden.


Positieve reacties

De studenten reageerden erg positief. Ze voelden zich die dag nog meer welkom dan anders, getuige de reactie van één van de studenten: “Ik ben vanochtend ontzettend chagrijnig uit bed gekomen, maar met zo'n warm onthaal ziet mijn dag er weer heel anders uit!”

 

Succesvolle Rivierenlandse samenwerking tegen schooluitval
Afgelopen jaren hebben de Rivierenlandse gemeenten, RMC Regio Rivierenland en ROC Rivor al nauw samengewerkt om een sluitende aanpak te organiseren voor verzuimende studenten en op deze manier schooluitval te voorkomen. En met succes! Jongeren zijn eerder in beeld en buitenschoolse partijen worden eerder ingeschakeld als dat nodig is. Ook in de jaarlijkse uitvalcijfers is nu al enkele jaren een duidelijke daling te zien, zowel bij ROC Rivor als binnen regio Rivierenland. Zo waren er dit jaar 10,4% minder uitvallers in Rivierenland dan vorig jaar. Rivierenland scoort beter dan het landelijk gemiddelde: ons percentage voortijdige schoolverlaters van 1,5% is lager dan het landelijke percentage van 1,8%.

- einde persbericht -

Persinformatie (niet ter publicatie)
Sandra Huijnen, coördinator Team RMC, Regio Rivierenland
E-mail:  huijnen@regiorivierenland.nl
Telefoon: (0344) 63 85 88 / 06 46 19 48 07

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief