Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 maart 2016

Wonen: meer efficiëntie met één uitvoeringsprogramma voor diverse projecten

Beeldmerk uitvoeringsplan Wonen.jpg
De portefeuillehouders Wonen van onze regiogemeenten hebben het Uitvoeringsplan Wonen, Wonen en Zorg en Woonladder vastgesteld. Hierin zijn regionaal vastgestelde beleidsafspraken vertaald in uitvoeringspunten. Met één plan is integraal bepaald wat er op het gebied van wonen in 2016 wordt uitgevoerd én een efficiëntieslag gemaakt in de inzet van uren en de wijze van financiering.

Waarom één uitvoeringsprogramma?
De regionale samenwerking op het onderwerk Wonen is zeer succesvol en de wijze waarop wordt gewerkt heeft meerwaarde. De portefeuillehouders Wonen zijn dit jaar dan ook voortvarend gestart met het instellen van een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van beleidsafspraken. Bij het prioriteren op basis van wettelijke verplichtingen, de actualiteit en de afspraken met de Provincie, constateerden zij dat één uitvoeringsprogramma voor alle onderwerpen gezamenlijk efficiënter is. Het kan problemen opleveren als elk project individueel zou worden uitgevoerd, met een ambtelijk ondersteuner die verantwoordelijk is voor meerdere projecten. Zou er bijvoorbeeld bij het ene project door omstandigheden meer ureninzet nodig zijn, dan zou dit ten koste gaan van de tijdsbesteding bij een ander project. Dit risico is nu sterk verminderd door alle onderwerpen gezamenlijk te prioriteren en hieraan een urenbesteding te koppelen.

Financiering projectcoördinatie
In het Uitvoeringsplan 2016 is ook een slag gemaakt om volledig inzicht te krijgen in de financiering voor de projectcoördinatie. Voor Wonen en Zorg zijn de uren gedekt vanuit onze dienst Contractgestuurde Dienstverlening. Voor Woonladder ligt de projectcoördinatie en de inzet van uren bij de GGD Gelderland Zuid. Bij Wonen is er sprake van externe projectcoördinatie waarvoor 550 uur betaald moeten worden. Hiervoor wordt naar subsidiemogelijkheden gekeken. Mocht dit niet lukken, dan is de afspraak dat de gemeenten het tekort aanvullen. Zij hebben vooraf zicht op hoeveel dit maximaal kan bedragen.

Voortzetting
Het plan is vastgesteld op de Regiomiddag van 8 maart  en is inmiddels in uitvoering. Het wordt aan het eind van 2016 geëvalueerd. Dan wordt bekeken of er prioriteiten voor 2017 herijkt moeten worden. Evaluatie en herijking van de prioriteiten zal voortaan jaarlijks gebeuren.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie en het uitvoeringsprogramma.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief